новини
Новини и уведомления
News image

ПОК „ДСК-Родина" е втора по ръст сред пенсионните дружества

Значително подобрение на финансовите показатели на ПОК „ДСК-Родина" АД отчете общо събрание на акционерите й, което се проведе през тази седмица. В приетите документи се посочва, че финансовият резултат на ПОК „ДСК-Родина" към 31.12.2005 г. спрямо същия период на 2004 г. е увеличен с 500 хил. лева. Компанията има най-голямо нарастване на пазарния си дял от гледна точка на управлявани активи, а ръстът на пазарния й дял според осигурените лица е втори по стойност между останалите дружества. Нетните активи на управлявания от ПОК „ДСК-Родина" АД универсален пенсионен фонд са се увеличили с 13 863 хил. лв. -до ниво 30 644 хил.лв., което представлява ръст от 82.6 процента. При професионалния пенсионен фонд компанията заема второ място по абсолютен прираст на осигурените лица сред професионалните фондове. Постъпленията в доброволния пенсионен фонд на ПОК „ДСК-Родина" през 2005 г. са със 83% повече от постъпленията през 2004 година.Това нарежда компанията на второ място по ръст от пенсионните дружества в страната.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon