новини
Новини и уведомления
News image

Потвърден е проспект за публично предлагане дяловете на два инвестиционни фонда

Това са "ОТП – Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции от развиващите се пазари" и "ДСК Фонд Паричен пазар"
Комисията за финансов надзор (КФН) потвърждава проспект за публично предлагане на дяловете на два инвестиционни фонда - „ОТП – Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции от развиващите се пазари” и „ДСК Фонд Паричен пазар”, регистрирани по решение на Унгарската Служба за Финансов надзор. Фондовете са организирани и управлявани от УД „ОТП Фонд Мениджмънт Пте” Лтд, гр. Будапеща. Двата фонда нямат характеристиките на колективна инвестиционна схема по смисъла на UCITS-Директива (Директива 85/611/ЕИО). КФН вписва инвестиционните фондове и техните дялове в публичния регистър.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon