новини
Новини и уведомления
News image

Потребителски кредити на Банка ДСК

Банка ДСК предлага бърз потребителски кредит  до 10 000 лв. само срещу представяне на лична карта. Срокът на издължаване е  

8 години, независимо от размера на кредита. Гратисният период за издължаване на главницата е до 3 месеца.
Удобството за потребителите е, че кредитът се отпуска без документално удостоверяване на доходите и без поръчители. При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник.
Банка ДСК изисква и най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството.
Банка ДСК предлага и стандартен потребителски кредит с максимален размер  до 30 000 лв.
Кредитът се разрешава в лева, евро или щатски долари.
Срокът на издължаване е 8 години, независимо от сумата. Клиентите могат да договарят гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца.
Обезпечението на стандартния потребителски кредит е  поръчителство. Броят на поръчителите е в зависимост от размера на искания кредит,  като за суми над 20 000 лв. са необходими трима платежспособни поръчители.
При отпускане на стандартния потребителски кредит не се проследява целевото изразходване на средствата.
Няма и възрастово ограничение за кредитоискателите.
Банка ДСК изисква най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 80 лева.
При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник.
Възможно е прилагане на преференциален лихвен процент при включване в програма „ДСК Партньори”.
За клиенти, които получават работната си заплата или пенсия в Банка ДСК, стандартният потрбителски кредит може да бъде отпуснат без документално удостоверяване на дохода.
Ползвателите на стандартния потребителски кредит получават и безплатна дебитна карта.

За допълнителна информация,
Банка ДСК е на Ваше разположение 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата,
на телефон: 0700 10 375,
или
call_center@dskbank.bg


 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати