новини
Новини и уведомления
News image

По силата на междуправителствено споразумение Банка ДСК e задължена да идентифицира американските данъкоплатци сред клиентите си

Република България и Съединените американски щати са сключили Споразумение за въвеждане в действие на данъчния закон на САЩ – Foreign Account Tax Compliance Act  (FATCA).  Споразумението поражда задължение към българските банки да идентифицират американските данъкоплатци сред клиентите си и да предоставят един път годишно на НАП информация относно салдата и доходите с произход финансовите сметки на клиентите, попадащи под обхвата на въпросния закон. Това е общо и безусловно задължение на регистрираните в страната банки или клонове на чужди банки, както и на някои други местни финансови институции. Споразумението цели да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци от американски граждани или жители, които пряко или непряко инвестират извън САЩ чрез чуждестранни финансови институции.
Като одобрена от данъчните власти на САЩ финансова институция, която ще прилага данъчния закон FATCA, Банка ДСК има определен за целта идентификационен номер (GIIN) – UH5299.00004.ME.100. Съгласно Споразумението установяването на данъчно задължените в САЩ физически лица се извършва въз основа на декларация. Декларацията се подава задължително от всеки нов клиент при откриване на сметка, както и за всяка открита след 30.06.2014 г. нова сметка на съществуващ към тази дата клиент. Чрез НАП съответната информация - само за данъчно задължените към/в САЩ физически и юридически лица - ще се предоставя на щатските данъчни власти.
Като част от Банкова Група ОТП – Унгария, уведомяваме нашите клиенти, че всички финансови институции от групата са регистрирани и одобрени от данъчните власти на САЩ като прилагащи закона FATCA.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon