новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Предлагат дялове и от унгарски фондове

Банка ДСК, която е собственост на унгарската банка ОТП, предлага на българите инвестиране в два унгарски взаимни фонда -"ОТП Централноевропейски фонд в акции" и "ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес (UBS) Фонд на фондовете".
Печалбата от взаимни фондове е добра, тъй като срещу ниска цена човек поверява парите си в ръцете на специалисти.
Препоръчва се тези инвестиции да се правят дългосрочно, тъй като при моментни сривове на пазарите вложителите могат да загубят парите си. За разлика от стандартните и структурираните депозити на банките инвестициите във фондове
не се гарантират Въпросните два унгарски фонда се управляват от дружеството "ОТП Фонд Мениджмънт", което е пазарен лидер в Унгария и към края на януари 2007 г. инвестира в активи за 4,79 милиарда евро. Явно то се справя много добре, след като за миналата година постигнатата доходност от първия фонд е 10,20%, а от втория - 19,32%. Дяловете, които хората могат да придобият, са деноминирани в евро и могат да бъдат купенив 113 клона на ДСК. Няма ограничение в сумата за инвестиране.
Таксата е 2%, но не по-малко от 10 евро Когато човек пожелае, може да излезе от фонда. Таксата в този случай е 0,5%. За разлика от Унгария вложителите от България
не плащат данък върху тези капиталови печалби „ОТП Международен Фонд в акции - Ю Би Ес Фонд на фондовете" е взаимен фонд за ценни книжа от Европа, Америка и Азия. Портфейлът на фонда се състои от дялове на фондове, управлявани от швейцарското дружество UBS Global Asset Management - едно от най-големите за управление на активи в света. То е и консултант на фонда. Фондът притежава високо диверсифициран портфейл чрез индиректна инвестиция в около 600 различни акции, което намалява рисковете. „ОТП Централноевропейски фонд в акции" инвестира активите си основно (от 60 до 100 процента) във водещи компании от Централна и Източна Европа. През ноември 2006 г. този процент е бил 84,4. Потенциалът на алтернативните спестявания у нас е голям, тъй като все още вложенията във фондове са за едва 0,8%, докато в Унгария са 7 на сто, заяви Мадлен Минева от Банка ДСК.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon