новини
Новини и уведомления
News image

Предлагат дялове от нов договорен фонд

От 1 март започва публичното предлагане на дяловете от нов договорен фонд - "ДСК Растеж".   Дяловете на този фонд, организиран и управляван от управляващо дружество "ДСК Управление на активи", ще се продават на желаещите инвеститори и изкупуват обратно от тях чрез по-големите клонове на Банка ДСК в цялата страна, обясниха от кредитната институция, управлявана от Виолина Маринова.   Договорният фонд по принцип е колективна схема от т. нар. отворен тип за инвестиране в ценни книжа. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се продават и изкупуват обратно. Цените на дяловете се определят на основата на нетната стойност на активите на фонда. Подробна информация за правилата и функционирането на договорните фондове може да бъде получена на интернет страницата на "ДСК Управление на активи" www.dskam.bg, и в клоновете на Банка ДСК, които разпространяват договорни фондове.   Подобно на другите два договорни фонда - "ДСК Стандарт" и "ДСК Баланс", и за "ДСК Растеж" ще бъде приложен принципът на незабавната ликвидност при обратно изкупуване на неговите дялове. Така при поръчка за обратно изкупуване на дялове инвеститорите ще могат да получават 70% или 100% от сумата по сделката (в зависимост от вида на поръчката) още в момента на нейното подаване, а остатъка - до края на същия ден.   За разлика от първите два договорни фонда, които се предлагат публично още от 1 декември миналата година, "ДСК Растеж" е с т. нар. високорисков профил. Той ще инвестира основно в акции, приети за търговия на регулирани пазари (до 80% от активите на фонда), в дългови ценни книжа и в инструменти на паричния пазар. Подходящ е за инвеститори, които търсят да постигнат по-висока доходност при поемане на умерен до висок риск. Така Банка ДСК покрива основните три рискови профила - ниско-, средно- и високорисков, и допълва продуктовата гама на своите договорни фондове. Очакваната доходност при инвестиция в "ДСК Растеж" е съизмерима с доходността, която може да се реализира от движението на индекса BG-40 на Българската фондова борса -София. Минималната сума за покупка и обратно изкупуване на дялове на "ДСК Растеж" по една сделка е 100 лв. Препоръчителната сума за инвестиране обаче е над 500 лв.  

Автор: Петя ДИМИТРОВА

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon