новини
Новини и уведомления
News image

Предлагат печеливша схема за спестяване

Банка ДСК предлага на своите клиенти нов банков продукт -"ДСК Стимул". Това е безсрочна сметка, която осигурява допълнителен лихвен доход в зависимост от остатъка по сметката и представлява нова печеливша схема за спестяване. Авоарът по сметката се олихвява с регулярна лихва в размер на 1% по левови сметки и 0.80% за валутни сметки, която се изплаща чрез капитализиране в края на всеки месец. Предвиден е и допълнителен лихвен бонус до 3.75%, който се изплаща чрез капитализиране по сметката в края на календарната година.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon