новини
Новини и уведомления
News image

Предлагат преференциални условия за МСП

Като традиционен партньор в развитието на малкия и средния бизнес Банка ДСК предлага изгодни условия за финансиране на инвестиционни проекти или допълване на оборотни средства на малки и средни предприятия (МСП) и за микропредприятия с бизнес и финансова история, съобщиха от банката, управлявана от Виолина Маринова.
До 31 август Банка ДСК предлага на клиентите си промоционални лихвени нива, които започват от базисна лихва 6.5%. Тези лихвени нива са валидни за първата година от изплащането на кредита.
Условията са в сила за новоразрешаваните заеми в лева и евро.
За всеки новооткрит срочен депозит в лева клиентите - малки и средни предприятия, ще получат годишен лихвен процент минимум 3.6% по едномесечен срочен депозит и минимум 3.75% по тримесечен срочен депозит.
Минималните суми за откриване и за получаване на посочените лихви са 1000 лв.
От 1 август Банка ДСК въведе нови условия по новооткритите срочни левови депозити за граждани. Едномесечните срочни депозити в лева ще се олихвяват с 3.6%, а за тримесечния срок на депозита лихвата ще бъде 3.75%. Условията са в сила без минимална сума за откриване на депозита в лева.
Банка ДСК предлага атрактивни условия по безсрочна сметка "ДСК Стимул". Авоарът по сметката се олихвява с регулярна лихва в размер на 1 % по левови сметки и 0.80% за валутни сметки, която се изплаща чрез капитализиране в края на всеки месец. Допълнителният лихвен бонус е до 3.75% и се изплаща чрез капитализиране по сметката в края на календарната година.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon