новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

През първите девет месеца на 2012 г. Група ОТП постигна коригирана печалба след данъци 123, 7 млрд. форинта

Сред чуждестранните дъщерни дружества отново най-голям е приносът в
печалбата на ОТП Русия и на Банка ДСК 

През деветте месеца на 2012 г. Група ОТП е реализирала 96,4 млрд.  унгарски форинта счетоводна печалба, докато коригираната печалба след данъчно облагане възлиза на 123, 7 млрд. форинта и е с 6% по-малко на годишна база, се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП. Коригираната печалба след данъци само през третото тримесечие на 2102 г.  е достигнала 43,0 млрд. форинта, което затвърдява ръст от 16% спрямо същия период миналата година.

Продължава да расте и става все по-значителен приносът в общата печалба на чуждестранните дъщерни дружества на Група ОТП.  Те дадоха през третото тримесечие 19,5 млрд. за коригираната печалба след данъчно облагане, което е с цели 26% повече на тримесечна база. Така техният принос в печалбата през деветте месеца на 2012 г. възлиза общо на 53,5 млрд. форинта или с 28% над техния резултат през същия период м.г. Чуждестранните дъщерни дружества в Група ОТП са допринесли за 43% от общата коригирана печалба на Групата и 55% от нейната счетоводна печалба.

В съобщението от Будапеща на Банка ОТП се изтъква, че печалбата на Групата извън Унгария през първите 9 месеца на 2012 г. е свързана най-вече  с добрите резултати на ОТП Русия (33 млрд. форинти) и на Банка ДСК с 24 млрд. форинта.  Силното представяне на ОТП Русия и на Банка ДСК с „ключов принос” за печалбите на многонационалната група е вече традиция.  Банките на ОТП в Хърватия и Словакия продължават да се представят положително, докато дъщерните дружества в Украйна и Румъния са „на червено”. Загубите на Банка ОТП Сърбия и Черногорската търговска банка са все по-умерени.

Стабилността на Група ОТП личи от факта, че банките в групата постигнаха по-висока капиталова адекватност от регулаторния минимум в съответните държави.
Консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) нарастна на  18,2 % през третото тримесечие на 2012 г. или
с 0,4 процентни точки на тримесечна база.  Съотношението пък на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) достигна 13,9%. Съотношението на капиталовата адекватност само на Банка ОТП, Унгария, бе 18,2% в края на септември 2012 г.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon