новини
Новини и уведомления
News image

Премерена строгост отличава сграда на Банка ДСК в София


 Гергана ДИМИТРОВА
 
Към централната сграда на Банка ДСК на ул. "Московска" в София ще бъде изградена допълнителна пристройка. Бъдещият банков офис е разположен в историческия център на столицата на терен с лице към ул. "Бенковски". Проектът е съгласуван с Националния институт за паметниците на културата. Новият архитектурен обект е съобразен с котата корниз на сградата на ул. "Московска". Инвеститор на обекта е "Банска ДСК" ЕАД. Автор на архитектурния проект в идейна фаза е архитект арх. Лаело Тотх от Унгария. Техническият проект е разработен от колектив с ръководител арх. Здравка Щилиянова. Главен изпълнител на обекта е фирма Главболгарстрой" АД - до кота 0.00.
Сградата е със застроена площ 1350 кв.м и разгъната застроена площ 7644 кв.м. Теренът, на който се изгражда, е със силно изразен естествен наклон в посока север - юг. Основният автомобилен подход към сградата се осъществява по ул. "Бенковски".
Архитектурно-обемното решение е съобразено с основното функционално предназначение на сградата. В близост са разположени сгради, паметници на културата, както и новият хотел "Арена ди Сердика" с откритата и експонирана археология на античен амфитеатър.
В архитектурния образ на банкова сграда е търсено категорично отделяне на новата от старата сграда поради нейното характерно класическо стилово третиране и създаване на уравновесен облик, каза арх. Здравка Щилиянова. Премерена строгост е характерна за новата сграда, постигната като баланс на третиране на обема в стъклени и плътни, прорязани с отвори каменни плоскости. В първата ос на обекта към калкана на съществуващата сграда се проектира изцяло остъклена и леко отдръпната от застроителната линия фасада с цел подчертаване на това отделяне и преминаване към новите пропорции на отворите на банката.
Предвижда се главният вход на банката, който става общ и за двете сгради, да бъде разположен именно в новата част. Ще бъде оформено широко приемно фоайе, решено като атриумно пространство. Атриумът е проведен през всички нива на сградата и е със стъклено покритие. Така той служи освен за обогатяването на пространството, но и за осветяване на част от офисните площи.
Сега действащият банков салон предвид неговата изключителна представителност се преустройва като VIP банков салон - с вход откъм ул. "Московска". Съществуващата сграда се преустройва с представителни функции, като там се разполагат кабинетите на директорите и управителите на банката. Предвидена е връзка със съществуващата сграда през южната й фасада. В съдържанието на сградата е търсено строго диференциране на основните функционални групи и са създадени ясни вътрешно-комуникационни връзки, подчинени на основното композиционно решение. Предвидено е едно основно ядро, централно разположено спрямо плановата схема на сградата, съчетано с атриумното пространство на главния вход. В това ядро са разположени стълбищна клетка, три пътнически асансьора за етажите във височина и един асансьор за подземните паркингови нива. В сутерена са разположени две подземни нива паркинги за 102 автомобила, както и складови и технически помещения. Достъпът до подземния паркинг е решен от северната част на терена.
На партерно ниво се разполага банковият салон с необходимите работни и обслужващи помещения.
На нива (кота +7.15;+10.55; +13.95; +17.35) се разполагат предимно офисни площи заедно с обслужващите им анекси. Те са решени като еднопространствени, като се оформят коридори за евакуация с подвижното обзавеждане, а в неосветените части от етажите се разполагат обслужващите помещения.
Предвиден е ресторант и VIP зала, която има достъп до покривна тераса.
На терасовидния етаж до калкана на съществуващата сграда се разполагат също офиси. От помещенията има възможност за достъп до използваеми тераси от изток, север и запад, от които се открива панорамна гледка към града.
Конструктивната схема на сградата е монолитна стоманобетонна безгредова. Обектът се изпълнява на етап груб строеж. Главния вход и атриумното пространство са третирани изцяло като стъклена структурна фасада, като се създава портик пред входа. Терасовидният етаж е модерно третиран в стъкло, с метални рамки и жалузи, като антипод на съществуваща сграда. Предвидени са всички видове инсталации, необходими за подобен род сгради.
Надземно се осигуряват места за девет автомобила.
***
Текст под снимка
Основният автомобилен подход към сградата се осъществява по ул. "Бенковски"
***
текст под снимка
В архитектурния образ на банковата сграда е търсено категорично отделяне на новата от старата сграда

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon