новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Проблемите на Будапеща не се пренасят механично

 
Свързването на финансовите проблеми в Унгария с ОТП, собственик на капитала на Банка ДСК, не може да се пренесе механично. Банка ОТР е най-могъщата финансова институция в Унгария и една от най-солидните в Ц.ентрална и Източна Европа. В момента се подготвя споразумение между правителството на Република Унгария и МВФ. Банка ОТР ще бъде гарант по сделката. Това е пряко доказателство за значимостта и авторитета на ОТП. Банка ДСК е самостоятелно българско юридическо лице със своя история, собствен облик и позиция на финансовия пазар. Трудностите, с които се сблъсква унгарската финансова система, по никакъв начин не се отразяват на състоянието на банката Следва да се има предвид, че никога досега банката-майка не е разчитала на резултатите на Банка ДСК. През всички години, откакто ОТП Банк е собственик на Банка ДСК (от октомври 2003 г.), не е бил разпределян дивидент в полза на собственика, а цялата печалба на Банка ДСК е била капитализирана и е оставала в България. Размерът на капитала на Банка ДСК до момента е над I млрд. и 200 млн.лв., като печалбата за 2008 година също ще бъде капитализирана. Банка ДСК в съответствие с високата си влогова и кредитна база поддържа сериозни размери на задължителни резерви в БНБ, има висока капиталова адекватност - т.е. 16.72% при изискуема 12%, и е напълно способна да изпълнява задълженията си към своите клиенти.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon