новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Програма „Зеницата на окото” е кредитно споразумение за финансиране на модернизацията на институции в Унгария


Споразумението за отпускане на кредитна линия за финансиране на Програма „Зеницата на окото” цели подпомагането на ефективно и икономично потребление на енергия, съобщиха от Банка ДСК. Споразумението между консорциума CAMINUS и Банка ОТП е подписано от д-р Шандор Чани, председател и главен изпълнителен директор, и Пал Ковач, управляващ директор на Банка ОТП, от една страна, и Янош Садецки, организатор на програмата от страна на CAMINUS, компания, предоставяща услуги в областта на рационализиране на потреблението на енергия.
Проектът предвижда кредитна линия от 50 млрд. унгарски форинта за срок от 5 години. Кредитът се предоставя от Банка ОТП на консорциума CAMINUS срещу гаранция от International Finance Corporation (IFC), член на групата на Световната банка.
Програмата „Зеницата на окото” е инициирана от унгарското правителство с цел подпомагане на бюджетните организации в сферата на образованието, културата, здравеопазването, спорта и публичната администрация в подобряване на техните отоплителни и осветителни системи. В програмата досега са включени над 140 обществени институции, като в момента се извършва преглед на отоплителните и осветителни системи на повече от 1900 институции, чието включване в програмата предстои.
Средствата, реализирани от енергоспестяването, имат ясно финансово изражение – те могат на свой ред да служат като източник за капиталови инвестиции. Както програмата, така и кредитната линия, се радват на международно признание. Програмата „Зеницата на окото” по всяка вероятност ще се превърне в модел за въвеждането на сходни програми в други страни от Централна и Източна Европа.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon