новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Продажба на дялове на Взаимни Фондове без емисионна такса от 1 октомври 2009 г.

  
"Банка ДСК" ЕАД, в ролята си на дистрибутор на взаимни фондове, уведомява своите клиенти за стартирането на промоционален период за покупка на дялове на всички дистрибутирани от Банката взаимни фондове, а именно, фондовете управлявани от „ДСК Управление на Активи” -  ДФ “ДСК Стандарт”, ДФ “ДСК Баланс”, ДФ “ДСК Имоти”, ДФ “ДСК Растеж” и ДФ „ДСК Евро Актив” (“Фондовете”), както и фондовете управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт” -  „ОТП Централно-европейски фонд в акции”, „ОТП – Ю Би Ес Фонд на фондовете в акции на развитите пазари” и „ОТП – Ди Ви Ес Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари” (“Фондовете”).  Срокът на промоционалния период е от 1 октомври до 31 декември 2009 г. включително.  През времето на промоцията при закупуване дялове на Фондовете (“Дялове”), инвеститорите няма да заплащат такса (разходи) за емитиране и ще придобиват Дялове по нетна стойност на активите на дял. За да се възползват от промоционалната цена за придобиване на Дялове, инвеститорите следва да подадат поръчки за покупка на Дялове в офисите на Банка ДСК, в които се дистрибутират Дялове, в горепосочения период. Допълнителна информация свързана с взаимните фондове можете да получите от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор, на интернет страницата на Банка ДСК – https://dskbank.bg

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon