новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Продължава прехвърлянето на лихвоточки

Срокът за доказване на правата за компенсации по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове изтече. Той обаче не се отнася до прилагането на разпоредбите на чл. 4а от закона и действията по прехвърляне на жилищноспестовните влогове, посочват от Банка ДСК. Банката продължава да изпълнява исканията на гражданите за прехвърляне на тези влогове.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon