новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Промоционални условия на Банка ДСК по два вида потребителски кредити

От 1 март 2006 г. Банка ДСК предлага промоционални условия по още два вида потребителски кредити.
През периода на промоцията / до 30 май т.г./ новият т.нар. бърз потребителски кредит в размер до 7 000 лв. се разрешава по бърза и опростена процедура за анализ и одобрение. Клиентът трябва да представи само личната си карта, но не и документи, удостоверяващи неговите доходи. Кредити се предоставят и на лица, упражняващи свободни професии, самоосигуряващи се и на собственици или управители на търговски дружества.
Друго предимство е, че по време на промоцията не се изискват реално обезпечение за кредита и такса за неговото разглеждане. Таксата за управлението на бързия потребителски кредит може да се заплати по два начина: еднократно /2% от размера на кредита/, платима от клиента в брой или пък се удържа от общата кредитна сума. Другата възможност е 50 лв. годишна такса за управление, която е платима за изтекъл годишен период.
При стандартните потребителски кредити до 25 000 лв. промоцията се изразява най-вече в отстъпка от приложимия лихвен процент за съответния продукт. Отстъпката е 2 пункта, когато по разплащателната сметка на кредитоискателя месечно постъпват суми в размер, равен на погасителната му вноска плюс още поне 80 лв., той има две реално платени комунални услуги и ползва интернет банкиране „ДСК Директ”. На такива клиенти се предлага и допълнителен бонус – стокова карта с предварително одобрен лимит от 500 лв. без анализ на тяхната платежоспособност. Един пункт е отстъпката пък, когато кредитоискателят има само две реално платени комунални услуги или ползва закупения пакет „ДСК Директ”. Таксата за разглеждане на тези кредити, независимо от размера им, е само 10 лева.
Тези промоционални условия важат само за новоразрешени през периода на промоцията кредити и остават в сила през целия период на кредита.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon