новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Разплащателна сметка с диференцирано олихвяване в Банка ДСК

От 30 март 2007 г. Банка ДСК предлага на своите клиенти - пълнолетни местни и чуждестранни лица, разплащателна сметка с диференцирано олихвяване в лева и евро. Лихвеният доход е до 3,30% в лева и до 2,50% в евро.

Лихвата се капитализира по сметката в края на всеки календарен месец.       Титулярите на разплащателна сметка с диференцирано олихвяване получават безплатна дебитна карта Maestro или Visa Electron.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване дава възможност и за:
• погасяване на кредити към Банката, безкасово плащане на задължения за електроенергия, телефон (стационарен и мобилен), отопление, вода, данъци, такси, застраховки, кабелни и сателитни телевизии;
• автоматичен трансфер от/по други сметки, открити в в Банката;
• банкиране чрез платформата «ДСК Директ», и други операции.

По-високи лихви по безсрочни влогове в евро и щатски долари:
От 30.03.2007 г. по новооткритите безсрочни влогове в евро и щатски долари Банка ДСК предлага лихви до 1,20%.


За допълнителна информация,
Банка ДСК е на Ваше разположение 24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата,
на телефон: 0700 10 375,
или call_center@dskbank.bg

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon