новини
Новини и уведомления
News image

Резултатите на ОТП за третото тримесечие на 2006 г.

ОТП представи консолидирания и неконсолидиран отчет по международните стандарти за финансова отчетност за третото тримесечие на 2006 г..
През третото тримесечие на 2006 г. продължиха да нарастват общо активите на Група ОТП, като достигнаха 24,4%. Банка ОТП повиши дела си в кредитирането на граждани както в унгарски форинти, така и в чуждестранна валута. Банка ОТП увеличи дела си и в депозитите (с почти 5%) и кредитите в общинския сектор.

Консолидираният брутен кредитен портфейл на Банка ОТП нарасна през тримесечието с 4,2 %, което представлява увеличение с 24,5 % на годишна база.
Групата ОТП постигна рекордна консолидирана печалба след данъци от 53,6 млрд. форинти, което надвишава резултата от съответния период м.г. с 30,8% и също така е с 14,7 процента по-висока от печалбата през второто тримесечие на тази година.

Укрепна още повече и приносът на чуждестранните дъщерни дружества към баланса на Група ОТП. Чуждестранните дъщерни дружества са дали и 11,8% от общата консолидирана печалба след данъци.

В отчета на Група ОТП се изтъква, че отново най-значителен е приносът на Банка ДСК към общите положителни резултати на Групата. Печалбата след данъци на Банка ДСК възлиза на 5,6 млрд. форинти и бележи ръст от 45,9% на годишна база. Банка ДСК успя не само да задържи, но дори и да засили  своята водеща позиция на банковия пазар в България по отношение на общи активи, кредитиране на граждани, и депозити.

Най-важните фактори, които оказваха влияние върху дейността и постиженията на ОТП през третото тримесечие на 2006 г., бяха дългоочакваните оздравителни мерки от страна на правителството за неутрализиране на фискалния дисбаланс. Финансовите пазари в Унгария очакват по-нататъшни структурни реформи и конкретни стъпки, отнасящи се до разходната част на бюджета.
В унгарския банков сектор се повишава обемът на кредити за граждани, и нараства делът на заемите за жилища в чуждестранна валута. Групата ОТП бележи ръст от около 3% при кредитирането на физически лица, и над 10% при жилищните кредити.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon