новини
Новини и уведомления
News image

Резултати на Група ОТП през първите девет месеца на 2013 г.

Печалбата на Група ОТП надхвърли 40 млрд. унг. форинти.  Ликвидните й позиции са забележителни 

Група ОТП е реализирала през първите девет месеца на 2013 г.  135 млрд. унгарски форинти консолидирана чиста печалба, което е с 9 процента повече на годишна база, се казва в съобщение от Будапеща на унгарската Банка ОТП.  През третото тримесечие (юли- септември) обаче консолидираната чиста печалба е отбелязала спад с 19% на тримесечна база, възлизайки на 42,2 млрд. форинти. Значителният спад се дължи отчасти на удвоения корпоративен данък и увеличените разходи по риска.

Оперативната печалба на Група ОТП през годината към 14 т.м.  (341 млрд. унг. форинти) на практика е равна на постижението през базисния период, като е налице подобрение във всички главни приходни канали.

В рамките на консолидираната коригирана печалба  приносът на чуждестранните дъщерни дружества в нея срещна пречки и се влоши. През първото, второто и третото тримесечие на 2013 г. неунгарският банков бизнес даде съответно 18,5 млрд., 12,8 млрд. и 10,8 млрд.  унгарски форинти.
Сред членовете на Група ОТП още спадна приносът на ОТП Русия. Печалбата на Банка ДСК  също е намаляла (5,7 млрд. форинти) в резултат на по-високи разходи по риска.  Въпреки това Банката, смятана по традиция за „перла в короната” на многонационалната финансова група,  е постигнала през първото деветмесечие печалба от 25,7 млрд. форинти,  вече надвишавайки целогодишната си печалба от 2012 г. 
Спадът бе частично компенсиран от подобрилите се приходи през третото тримесечие на дъщерните дружества в Украйна, Румъния, Словакия и Черна гора.
Коригираният в чужда валута консолидиран кредитен портфейл стагнира на годишна база, но набъбна с един процент на тримесечна база. При депозитите техните обеми на равнище Група ОТП се увеличиха с 5% на годишна база,  но ръстът им на тримесечна е само един процент. 

Ликвидните позиции на Група ОТП са забележителни.   Съотношението на капиталовата адекватност (CAR) беше 20% , като съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) възлезе на 17,2 %,  а в банката- «майка»  ОТП в Унгария Tier1 достигна 15,9 процента в края на третото тримесечие.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon