новини
Новини и уведомления
News image

Репортаж за ролята на банките при финансирането и оценката на Еврофондовете с участието на Николай Борисов, прокурист на Банка ДСК, и Ваня Радева, ръководител на отдел Европейски проекти в ДСК

Водещ: В днешната Инфо тема от поредицата за Еврофондовете, ще ви запознаем с ролята на банките при финансирането и оценката на проекти от еврофондовете. По темата репортаж на Ясен Димитров.
Репортер: За одобряването на един проект, най важните неща са той да има обществен принос и да е финансово издържан. Ролята на банките ще е именно в консултирането и предоставянето на финансиране, тъй като парите от еврофондовете се превеждат едва при предоставяне на документи за свършена работа на даден етап. Повечето такива институции, които ще се занимават с това, вече имат натрупан опит, както в международен план, така и при усвояването на предприсъединителните фондове. Николай Борисов, прокурист на банка ДСК, разясни какви са разликите при финансирането от предприсъединителните фондове и при финансирането от структурните и Кохезионния фонд.
Николай Борисов: Ние започнахме да сключваме банките, едни споразумения с министерствата. Тези проекти преди да отидат при тях, те трябва да имат осигурено финансиране, защото със САПАРД какво се получи? Много проекти бяха одобрени, обаче не построени, защото банките, ние разсъждаваме малко комерсиално, ако нещо не видим, че човекът няма достатъчно опит в този бизнес, или че самият проект е много мащабен, им казваме “не ние не финансираме такъв проект” и много проекти останаха на хартия одобрени. Сега смениха малко принципа и казват така: “Първо трябва да договорите с банката, тя да прецени доколко проектът е осъществим като финансова част и тогава вече ние издаваме едни писма, което казвам ние сме го одобрили и сме поели ангажимента в рамките на три месеца, ако бъде одобрен този проект да сключим договора за креди и да финансираме този проект”. Значи много хора си мислят все още, че всички проекти са смилаеми. Разликата между програмите, които сега се изпълняват и това, което ще бъдат европейските фондове, това е насочеността да има общо благо. Дори и по програмата Конкурентноспособност, които реално погледнато, могат да се кандидатства със задаване на машини, за построяване на цели предприятия и т.н., ако в самия проект не е съотнесен, какво това нещо ще допринесе за региона, или за конкурентноспособността, тоя проект ще бъде отхвърлен.
Репортер: Всъщност от опита събран от предприсъединителните фондове се оказва, че банките трябва да бъдат поставени още в началната фаза при изработването на проекта и оценката на финансовата му ефективност. Но компетенциите на банките не стигат само дотук. Те могат да участват в целия процес на изпълнение, мониторинг и приключване на един проект.
Николай Борисов: Ние се стремим и да предложим изпълнението на проекта, мониторинга по време на изпълнение на проекта и отчитането на проекта към края. Защото по европейските проекти всъщност сме забелязали, че много пъти крайните пари не идват, не защото проекта не е изпълнен, а защото му позволяват някои своеволия инвеститорите, които бюрократите, които гледат от горе проекта не ги одобряват.

Ваня Радева: Това е и една много голяма помощ и за самите бенефициенти, защото до голяма степен те също нямат нито нужното време, нито нужния капацитет да следят всички подробности на административните изисквания и така това е една допълнителна услуга за нашите клиенти, да са спокойни, че ние имаме интерес за парите да бъдат приведени от Европейската комисия и за това много стриктно ще следим спазването на процедурите, което пък от своя страна ще доведе и за тяхната по-голяма сигурност, че вървят в правилната посока.
Репортер: Най-голям проблем с изпълнението на проекти, биха имали малките бенефициенти и особено малките общини, тъй като при тях процедурите са по-дълги и сложни и трудно може да се следи и координира изпълнението на всички проекти.
Ваня Радева: Има много остър недостиг на проектни мениджъри и много особено пък от общините си мислят, че биха могли да се справят, а всъщност, когато тръгне процеса, затъват до ушите и това е един много голям риск, но няма как, просто трябва да се стартира. Това са едни пари, които ще трябва да почнат да се учат и предприятията и общините, да ги усвояват.
Репортер: В някои от оперативните програми, разходите за предпроектни проучвания са включени в проектна стойност, но все още не е ясно, точно за кои проекти ще се признават такива разходи.
Ваня Радева: Поне доколкото схващам и така разговори, които сме имали с представители на министерствата, можем да очакваме, че по скоро няма да бъдат признати при предварителното проучване за разход, за разлика примерно от една Унгария, където по-голямата част се включват в проекта, което е допълнително затруднение за нашите кандидати, защото те трябва да намерят от някъде средства да платят на експерти и за екологични оценки, за работни проекти, дейни проекти, всякакви други неща, Това струва доста сериозни пари.
Николай Борисов: Но тези пред проектни проучвания, трябва да е наясно, че всъщност той ще ги изплаща от бизнеса си, а не от Европейските фондове.
Репортер: Според банкерите, важен аспект за повишаване на ефективността на усвояването, ще бъде децентрализацията. Като например разделянето на отделните дейности и извършването им от съответните експерти. Друг вариант е и създаването на мобилни инициативни групи по райони, които да изучават възможностите и желанията на населението, така че да могат да ангажират максимално много хора при изпълнението на един проект. В крайна сметка можем да обобщим, че банките ще изиграят изключително важна роля, както във финансирането на европроекти, така и в успешната им подготовка, реализация и отчитане на всички нива. Въпреки не признаването на консултантските услуги, като разход по проекти, избора на добър консултант винаги ще бъде от полза и ще оправдае средствата.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати