новини
Новини и уведомления
News image

Само седем банки предлагат студентски кредити

Необходима е гаранция с поръчители или ипотека
Все повече студенти са изправени пред дилемата как да финансират следването си. Разходите, свързани със семестриални такси, учебници и наеми, са големи и често това се превръща в сериозен проблем не само за младите хора, които искат да продължат образованието си, но и за техните родители.
В края на март т.г. образователният министър Даниел Вълчев подсказа, че има вероятност да се завърне и платеното обучение в университетите. Проблем с финансирането на обучението стои и пред студентите, решили да учат в чужбина.
Студентските кредити са възможен вариант за изход от проблема. Законът за кредитиране на студенти и докторанти предвижда възможността младежите да теглят специален заем, за да покриват разходите, свързани с обучението си, а държавата при определени условия да изплаща част от дължимите лихви и главници. Засега обаче този текст е само проект и студентите трябва да разчитат на специализираните продукти, отпускани от различните банки. Само седем банки в България
дават студентски кредити, които обаче трябва да са гарантирани с поръчители или ипотека.
Банка ДСК
отпуска студентски кредит, който покрива семестриалните такси и/или месечната издръжка. Размерът му е до 15 000 лв. и/ или 150 лв. на месец за издръжка в рамките на 9-месечна учебна година. Кредитът трябва да е обезпечен с поръчителство или ипотека върху недвижим имот. Другият възможен начин за обезпечаване е залог върху влог в левове или валута или държавни ценни книжа, закупени от банката. Лихва се плаща само върху реално усвоената сума. По време на следването се плащат само лихвите. Издължаването на главницата започва шест месеца след първата дипломна сесия. При кандидатстване за кредита е необходима студентска книжка или уверение от висшето учебно заведение, както и удостоверение за дохода на съдлъжника (поръчителя).
ДСК предлага и целеви кредит за финансово подпомагане на абитуриентите при завършване на средно образование и кандидатстване във висше учебно заведение. Размерът му е до 3000 лв., срокът на издължаване - до 36 месеца. Не е необходимо документално удостоверяване на дохода на кредито искателя. Нужно е удостоверение от учебното заведение, че ученикът е в последен клас на обучение.
Кредитът Usit Colours е за студенти, решили да продължат образованието си или да работят в чужбина по програмите на Usit Colours за образование и културен обмен. Размерът му е до 6000 лв., а срокът на издължаване - до 60 месеца след изтичане на гратисния период, който е до 12 месеца (през него се плаща само лихва върху усвоената сума). Договорът за кредит се сключва както със студента, така и с платежоспособен съдлъж-ник. Необходимите документи за кандидатстване са удостоверение от фирма Usit Colours, че студентът е одобрен за участие в програмата, както и удостоверение за дохода на съдлъжника.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати