новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Секторните водачи в кредитирането

През второто полугодие на 2005 г. не се наблюдаваха сериозни размествания сред челниците във водещите сегменти на кредитния пазар, въпреки че имаше вътрешни размествания в групите по сектори. А това е сериозно доказателство за настъпващата дългоочаквана зрелост на банковата ни система, която вече напълно се е ориентирала към реалностите на пазара и към поведение у потребителите на финансови услуги. Ипотечни кредити: натискът нов дом остава  За 2005 г. водач в сегмента остава Банка ДСК, а класирането на първите десет не се е променило съществено спрямо полугодието на 2005 г. Следват ОББ, Булбанк, Пощенска банка. Последни в класацията са ДЗИ банк, "Биохим" и ЦКБ. Изненадващо е увеличаването на размера на разрешеното ипотечно кредитиране от играчи като ДЗИ банк, ТБ "Алианц България" и ЦКБ. Най-вероятно причината за техния пазарен успех са засилената реклама и щедрите лихвени промоции. ПИБ остава пета вече второ полугодие най-вероятно заради затихването на много успешната им рекламна кампания, за която в. КЕШ единствен писа още през лятото на 2004 г. Но тези резултати почти копират класацията на в. КЕШ от декември 2004 г. и дават пълно основание да се предположи, че в този пазарен сегмент е налице вече съвсем устойчиво подреждане на основните играчи и някакви по-големи промени едва ли са възможни.  Колкото до средносрочната прогноза, от сега може да предположи, че по-драматични промени са възможни само сред банките, заемащи местата след пета позиция, защото едва ли в близко бъдеще някой ще успее да измести водещата двойка - Банка ДСК/ОББ, както и амбициозните играчи от втора линия - Булбанк, Райфайзенбанк, ПИБ и Пощенска банка. Сериозен участник на този сегмент е и ТБ "Алианц България", която разполага с почти неограничен ресурс от "дълги пари", предоставени є от едноименните застрахователи, което є позволява да покрива изцяло своята иначе сравнително къса матуритетна структура на пасивите, набрани от граждани и фирми. В подобно положение се намира и ЦКБ поради принадлежността є към банково-застрахователна група, включваща и ЗД "Армеец", както и ДЗИ банк, принадлежаща на застрахователите от ДЗИ.  Другите водещи играчи като Банка ДСК, ОББ и Пощенска банка могат да разчитат на пряко финансиране от страна на своите чужди майки, което е непостижимо за малките и средните играчи, облягащи се единствено на дългосрочен ресурс, набран от пласмента на ипотечни облигации.  Потребителски заеми: растежът пак дразни МВФ  През първото полугодие в първата десетка на кредиторите, финансиращи проекти на гражданите, петорка водачи отново са Банка ДСК, ОББ и HVB Bank "Биохим", кредитиращи трезори настъпиха несъществени промени. Но в количествено отношение персоналните различия са драматични. Банка ДСК е отпуснала през 2005 г. три пъти повече потребителски заеми от ОББ и близо пет пъти повече от "Биохим". Подобно разпределение на пазарните дялове говори за устойчиво квазимонополно положение на трезора, оглавяван от Виолина Маринова, което практически не може да бъде преодоляно по никакъв начин. Дори обединени в една влагонабираща институция, Булбанк, "Биохим" и Хебросбанк ще бъдат далеч зад водача Банка ДСК поне в този пазарен сегмент.  Агресивната пазарна политика на ЦКБ є осигурява второ поредно тримесечие десето място в потребителското кредитиране - безспорен успех на кредитната институция, която винаги се е радвала повече на отраслова популярност в аграрния и в кооперативния сектори и е била заета с обслужване на тесен кръг вътрешни корпоративни клиенти. Странно е продължаващото "бягство" от челото на ПИБ предвид амбициозната є и скъпа рекламна кампания на кредитни карти, които могат да се приемат за форма на потребителско кредитиране, когато не са издадени на фирми.  Не бива да се забравя, че квазимонополните позиции на Банка ДСК, ОББ и "Биохим" в този пазарен сегмент се запазват от дълго време - сигурен белег, че поне засега те са големите победители в банкирането на дребно, носещо висока възвръщаемост на пласираните средства при сравнително нисък риск, относително кратки срокове на погашение и поносима цена на обслужването на дребния клиент поради типизираните продукти и услуги, които му се предлагат.  Засега е необяснима ниската активност на Булбанк на този участък от пазара предвид огромните є финансови възможности и стремежа да се развива банкиране по целия периметър на финансовите услуги. Но сравнително малката клонова мрежа - около 80 офиса, и неагресивното рекламно поведение заедно с приспособените за по-големи играчи лихвени условия на продуктовата є гама поне засега не играят в негова полза, което се вижда и от деветото място, което заема.  Колкото до Банка ДСК, събраният от нея огромен и сравнително евтин паричен ресурс, съчетан с огромната клонова мрежа и агресивна рекламна и ценова политика, опираща се на традиционното доверие на българина в "касата", гарантират на трезора "правото" да остане и занапред пазарен лидер. Подобно е и пазарното положение на ОББ, твърдо удържаща второто място, въпреки че средният българин остава силно ценово чувствителен.  Затова прогнозата на в. КЕШ e, че именно в този сегмент ценовата война между банките ще продължи да се задълбочава. Нещо повече, съществуват основания да се допусне, че тя ще става все по-яростна и без изгледи за скорошно приключване.  Агрокредитите: без драматични промени  В този все още слабо разработен от банките сегмент, но с голям потенциал предвид европейската интеграция на България засега не протичат бурни процеси на наместване на нови играчи въпреки засилващата се конкуренция. В края на 2004 г. водачи бяха ОББ, ПИБ, Булбанк, Хебросбанк. В края на 2005 г. единствената промяна е изключително агресивното навлизане на ЦКБ - трето място в класацията и заемането на все по-значими позиции от "Биохим", Юнионбанк и Райфайзенбанк (четвърта).  Най-вероятно тези пазарни промени отразяват по-успешния подход на първите три-четири трезора във финансирането на летните и ранните есенни полски работи, както и по-дългосрочното им ангажиране с кредитирането на първична преработка на земеделска продукция, докато временният успех в този пазарен сегмент на клона на гръцката банка "Пиреос" и на Инвестбанк - ангажирана най-вече с винарството и лозарството, изглежда повече като неангажиращо временно участие, отколкото като резултат от изпълнението на една дългосрочна пазарна стратегия.  Явно и през 2006 г. аграрният сектор ще става все по-голям заемоискател, търсещ средносрочно и дългосрочно инвестиционно финансиране, към който банките все по-активно ще се обръщат.  Търговските кредити: разликата е само 100 млн. лева  Миналогодишната прогноза на в. КЕШ, че това е вероятно един от най-стабилните сегменти на пазара за банкови услуги, и тази година се оправда. В края на 2005 г. ОББ изненадващо остана пета, само на 170 млн. лева по-малко разрешени корпоративни кредити след водача Булбанк. Но тук интригата става изключителна: само 110 млн. лева определят водачеството на Булбанк от втория трезор в класацията - "Биохим". Подобна е картината и при сравняването на водача с третия - ПИБ, четвъртия - Райфайзенбанк, и дори петия - ОББ. Към 31 декември 2005 г. единствената по-съществена новина е третото място за ПИБ - от пета позиция през юни и четвърта през септември миналата година. А това е гаранция за силна конкуренция и в челото на тази група трезори, където в дъното се намират много изключително амбициозни играчи като Банка ДСК, Сосиете Женерал Експресбанк, Прокредитбанк и СИБанк. Но основната интрига през 2006 г. ще е в челото, където Булбанк ще запази водачеството си единствено поради обединението си с Хебросбанк и "Биохим".  Въпреки тези флуктоации съществени изненади поне в този сегмент не бива да се очакват. В корпоративното банкиране успехът почти винаги - или поне най-често, зависи от размера на разполагаемия паричен ресурс и от схемата за неговия пласмент "на едро". 

Автор: Хубен ТОДОРОВ

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon