новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Секторните водачи в кредитирането се утвърдиха, промените ще са трудни - в. КЕШ

В първото полугодие на 2005 г. не се наблюдават сериозни размествания сред челниците във водещите сегменти на кредитния пазар, въпреки че има и вътрешни размествания в групите на водачите в отделните сектори.
А това е сигурен знак, че в класацията "Кой кой е?" на пазара за финансови услуги засега поне - и преди очакваното обединяване в една мегаструктура на Булбанк, "Биохим" и Хебросбанк, няма да има нови лица. А какво по-ярко доказателство за това, че първите признаци на толкова дългоочакваната зрелост вече са налице и ще сме свидетели как реалностите на пазара формират и поведение в потребителите на финансови услуги. Поведение и начин на избор, близки до аналозите, присъщи на най-развитите общества, давещи се в най-разнообразни банкови услуги.
Ипотечни кредити: натискът "нов дом" остава
За деветмесечието на 2005 г., както и при полугодието, водач в сегмента е Банка ДСК, а класирането на първите десет не се е променило съществено дори спрямо март 2005 г. Следват ОББ, Булбанк, Пощенска и ПИБ, HVB Bank "Биохим" и Райфайзенбанк. Изненадващо е увеличаването на размера на разрешеното ипотечно кредитиране от играчи като ДЗИ Банк, ТБ "Алианц България" и ЦКБ. Най-вероятно причината за техния пазарен успех са засилената реклама и щедрите лихвени промоции. Най-вероятно отпадането на ПИБ от третото място (юни 2005 г.) до петото през септември се дължи на затихването на тяхната иначе много успешна рекламна кампания с участието на шоумен като В. Василев - Зуека, за която в. КЕШ единствен писа през лятото на 2004 г.
Тези резултати почти копират класацията на в. КЕШ от декември 2004 г. и дават пълно основание да се предположи, че в този пазарен сегмент е налице вече съвсем устойчиво подреждане на основните играчи и някакви по-големи промени едва ли са възможни.
Колкото до средносрочната прогноза, отсега може да се предположи, че по-драматични промени са възможни само сред банките, заемащи местата след пета позиция, защото едва ли в близко бъдеще някой ще успее да измести водещата двойка - Банка ДСК/ОББ, както и амбициозните играчи от втора линия -Булбанк, Райфайзенбанк, ПИБ и Пощенска банка. Сериозен участник на този сегмент е и ТБ "Алианц България", която разполага с почти неограничен ресурс от "дълги пари", предоставени й от едноименните застрахователи, които й позволяват да покрива изцяло своята иначе сравнително къса матуритетна структура на пасивите, набрани от граждани и фирми. В подобно положение се намира и ЦКБ поради принадлежността й към банково-застрахователна група, включваща и ЗД "Армеец", както и ДЗИ банк, принадлежаща на застрахователите от ДЗИ.
Другите водещи играчи като Банка ДСК, ОББ и Пощенска банка могат да разчитат на пряко финансиране от страна на своите чужди майки, което е непостижимо за малките и средните играчи, облягащи се единствено на дългосрочния ресурс, набран от пласмента на ипотечни облигации.
Потребителски заеми: големият растеж е неизбежен
През първото полугодие в първата десетка на кредиторите, финансиращи проекти на гражданите, водачи отново са Банка ДСК, ОББ и HVB Bank "Биохим". Така сред кредитиращи трезори настъпиха несъществени промени. Пощенска банка се изкачи едно място нагоре от лятното си пето място от класацията на в. КЕШ за първото тримесечие, а Райфайзенбанк бе изместен от SG Експресбанк от петото място. Хебросбанк е вече седма, а ПИБ и Булбанк - осма и девета. Агресивната пазарна политика на ЦКБ й осигуряват десетото място -безспорен успех на кредитната институция, която винаги се е радвала повече на отраслова популярност и е била заета с обслужване на тесен кръг вътрешни корпоративни клиенти. Странно е продължаващото "бягство" от челото на ПИБ - второ тримесечие тя е едва осма, предвид амбициозната й и скъпа рекламна кампания.
Възникват и основателни предположения, че Банка ДСК, ОББ и "Биохим" запазват определени квазимонополни позиции в този пазарен сегмент от дълго време насам. А това е сигурен белег, че поне засега те са победители в надпреварата за първенството в банкирането на дребно, което обещава поне в средносрочен план висока възвръщаемост на пласираните средства при сравнително нисък риск, относително кратки срокове на погашение и поносима цена на обслужването на дребния клиент поради типизираните продукти и услуги, които му се предлагат.
Засега е необяснима ниската активност на Булбанк на този участък от пазара - предвид огромните й финансови възможности и стремежа да се развива банкиране по целия периметър на финансовите услуги. Сравнително малката клонова мрежа - около 80 офиса, и неагресивното рекламно поведение заедно с приспособените за по-големи играчи лихвени условия на продуктовата й гама поне засега не играят в нейна полза, което се вижда и от деветото място, което заема.
Колкото до Банка ДСК, събраният от нея огромен и сравнително евтин паричен ресурс, съчетан с огромната клонова мрежа и агресивната рекламна и ценова политика, опираща се на традиционното доверие на българина в "касата", гарантират на трезора "правото" да остане и занапред пазарен лидер. Подобно е и пазарното положение на ОББ, твърдо удържаща второто място, въпреки че средният българин остава силно ценово чувствителен.
Затова прогнозата на в. КЕШ, че именно в този сегмент ценовата война между банките ще се задълбочава, остава в сила. Нещо повече -съществуват основания да се допусне, че тя ще става все по-яростна и без изгледи за скорошно приключване.
Aгpokpeдumume: без драматични промени
В ТОЗИ все още слабо разработен от банките сегмент - но с голям потенциал, засега не протичат бурни процеси на наместване на нови играчи въпреки засилващата се конкуренция. В края на 2004 г. водачи бяха ОББ, ПИБ, Булбанк, Хебросбанк и ЦКБ. Девет месеца по-късно единствената промяна е изключително агресивното навлизане на ЦКБ -второ място в класацията, и заемането на все по-значими позиции от "Биохим", Юнионбанк и Райфайзенбанк в един сравнително нов за тях пазарен сегмент. Новак, който и
занапред ще бъде държан под око в този сегмент, е малката, но амбициозна Банка "Запад-Изток", която изненадващо е десета, пробивайки поне в един от клубовете на големите играчи.
Най-вероятно тези пазарни промени отразяват по-успешния подход на първите три-четири трезора във финансирането на летните и ранните есенни полски работи, както и по-дългосрочното им ангажиране с кредитирането на първичната преработка на земеделската продукция, докато временният успех в този пазарен сегмент на клона на гръцката банка "Пиреос" и на Инвестбанк - ангажирани най-вече с винарството и лозарството, изглежда повече като неангажиращо временно участие, отколкото като резултат от изпълнението на една дългосрочна пазарна стратегия.
Явно и през 2005 и 2006 г. аграрният сектор ще става все по-голям заемоискаетел, търсещ средносрочно и дългосрочно инвестиционно финансиране, към който банките все по-активно ще се обръщат.
Търговските кредити: големият собствен бизнес на Булбанк
Миналогодишната прогноза на в. КЕШ, че това е вероятно един от най-стабилните сегменти на пазара за банкови услуги, се оправда. В края на първото полугодие на 2005 г. в челната петица има само едно разместване - ОББ се върна на второто място след Булбанк, което бе отстъпила за кратко на "Биохим". Към 31 септември единствената новина е четвъртото място за ПИБ - на пета позиция през лятото.
Промени има най-вече при Райфайзенбанк - пето място през септември срещу второ за първото тримесечие на 2005 г. и трето за полугодието, въпреки че към 31 март 2005 г. бе изпреварила дори Булбанк. Сибанк запази деветото си място, а Юнионбанк не успя да се върне в челната десетка.
Въпреки тези флуктуации съществени изненади поне в този сегмент не бива да се очакват. В корпоративното банкиране успехът почти винаги - или поне най-често, зависи от размера на разполагаемия паричен ресурс и от схемата за неговия пласмент "на едро".
С една дума големите пари отиват при големи пари и в този сегмент винаги ще има квазимонополисти кредитори като Булбанк, ОББ и Банка ДСК, които могат да си позволят да печелят от индивидуално договаряни финансирания, така характерни за този пазарен сегмент, и от квазимонополистични заемоискатели, които се нуждаят от седем- и осемнулеви числа, за да финансират проектите си.
ПРОГНОЗА
След сливането на Булбанк, HVB Bank "Биохим" и Хебросбанк банковият сектор ще стане напълно олигополен. В него вече господстват шест големи играчи - Банка ДСК, Булбанк, ОББ, "Биохим", ПИБ и Райфайзенбанк, които определят както базовите ценови равнища на кредитирането и влогонабирането, така и структурата на пазарното поведение. Останалите четири "големи джуджета" от първа група в класацията на БНБ и "малките малки играчи" от втора група следват единственото правило за оцеляване: да "цакат" големите играчи с по-високи лихви по депозитите и с по-ниски лихви по кредитите. Но това ги обрича на минимален ценови марж и пазарно вегетиране при ясно изразен риск от бъдещо неоцеляване, защото плащат с по-малка печалба своето съществуване редом с големите играчи. Статистиката на БНБ ясно отчита това. Второ, олигополната структура ни заплашва със скорошна структурна криза поради отпадането на най-малките играчи, ако не настъпи окрупняване на малките и средните трезори около някакъв нов гравитационен център. Засега обаче това е трудно достижимо предвид твърде либералните изисквания за минимален уставен капитал на банките и отсъствието на данъчни и кредитни преференции от държавата, за да се насърчат бъдещите обединения на малките трезори. Засега обаче големите играчи поне не виждат основания да разширяват пазарния си дял, като придобиват институции като ЧПБ `Тексим", Търговска банка Д, Токуда банк, Банка "Запад-Изток", Емпорики банк, Инвестбанк и т. н. Засега единствено акционерите на Юнионбанк, ПИБ и СИБанк търсят - и намират, изход от олигопола в привличането на чужди акционери, с помощта на които да оцелеят на пазара за финансови услуги. А това е сериозен сигнал и за разбуждане на БНБ като регулатор.

Автор: Хубен НЕНЧЕВ

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon