новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

С малко пари – в много депозити

Нов договорен фонд дава възможност на клиентите на Банка ДСК да инвестират в портфейл от депозити
Нов и интересен продукт от семейството на договорните фондове на Банка ДСК и ОТП Груп вече е достъпен за инвеститорите в България от 7 май 2009 г. Новият фонд се нарича ДСК Фонд Паричен Пазар и се управлява от ОТП Фонд Мениджмънт Унгария - дружеството за управление на активи на Банка ОТП и се предлага единствено в България чрез клоновата мрежа на Банка ДСК.
• Типът взаимен фонд паричен пазар е нискорисков и високоликвиден инвестиционен продукт, който е подходяща алтернатива на безсрочния банков депозит или разплащателна сметка.
Особено във времена на криза, когато инвеститорите се ориентират към най-нискорисковите вложения за своите средства, фондове на паричния пазар са най-предпочитаните взаимни фондове със своя почти безрисков профил.
• ДСК Фонд Паричен Пазар е деноминиран в левове и следва максимално консервативна инвестиционна стратегия, инвестирайки предимно в краткосрочни депозити.
По този начин цената на дяловете му има предвидим стабилен растеж и не
се изисква дълъг инвестиционен хоризонт.
• Основно предимство на фонда е максималната ликвидност, която осигурява на инвеститорите си.
При подаване на поръчка за обратно изкупуване на дялове клиентите незабавно получават 100% от нейната стойност, без това да е свързано с намаляване на реализирания доход или с допълнителни такси.
• Освен това за вложения в ДСК Фонд Паричен Пазар не се заплащат такси за емитиране и обратно изкупуване. ДСК Фонд Паричен Пазар на практика дава възможност на инвеститорите да постигнат възвръщаемост на нива около лихвите по едномесечен депозит, но без да ги ограничава в определянето на конкретен период, през който трябва да оставят парите си във фонда – това може да бъде дори за един ден, за една седмица, за месец или за всеки друг период.
Освен за физически лица ДСК Фонд Паричен Пазар представлява една изключително добра алтернатива и за компаниите, които чрез този продукт може да оптимизират паричните си потоци и да управляват по-ефективно свободните си средства в краткосрочен план.
Фондът е също подходящ за краткосрочно „паркиране” на свободни средства от инвеститори, пенсионни и взаимни фондове при колебания на борсата и желание да се избегнат високорискови инвестиции за определени периоди.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon