News image

Теглим заеми и банкираме виртуално в Банка ДСК

в. 24 Часа - 12 май 2017 г.


Дигитален клон, в който всеки сам може да изтегли кредит, или да банкира онлайн откри официално в четвъртък банка ДСК. Той е в мол „Сердика" в София.На входа върху два екрана има информация за това какви услуги и продукти се предлагат в него. Вместо традиционните хартиени документи има инсталирани лаптопи. Във виртуална папка в тях са представени всички документи, както и подробна инструкция за кандидатстване за кредит. В папката има и тарифа с цените на всяка услуга, както и актуален лихвен бюлетин.Така всеки кандидат за кредит може сам да заяви и да пресметне на калкулатор желания от него заем. За целта той трябва да въведе исканата от него сума, както и всички параметри по него. Когато го направи, на екрана ще се появят всички дължими такси и комисиони, както и пресметнат размер на вноските. Подписването е с електронна писалка на специализирани устройства. Документите се изпращат също по електронен път.„ Живеем в епохата на дигитализация. която променя стремглаво бизнес моделите. Затова даваме на клиентите си обслужване, изпреварващо промените", каза главният изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова.В дигиталния клон има и работни места, от които служители обслужват хората, които предпочитат традиционни услуги. Монтирани са и банкомати за теглене, внасяне и за бързи плащания.

Още новини