новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Трезорите ДСК и ОТП сключиха първата у нас сделка за проектно кредитиране

Юлия ЗЛАТЕВА
Банка ОТП и Банка ДСК осъществиха първата сделка в България в областта на недвижимите имоти, кредитирана чрез проектно финансиране - изграждането на търговския и развлекателен комплекс Mall of Sofia, съобщиха от трезора, ръководен от Виолина Маринова.
Общият размер на инвестицията е около 50 млн. евро, посочиха от Банка ДСК. Двете финансови институции предоставят 36,5 млн. евро, като делът на Банка ОТП е 24 млн. евро, а на ДСК - 12,5 млн. евро.
Банка ДСК е първата в България, която обособи специализирана дирекция "Финансиране на проекти". Трезорът се фокусира върху проектно финансиране за изграждането на търговски комплекси, вериги хипермаркети, жилищно и офис строителство. Друг акцент в проектното финансиране на банката ще са инфраструктурата, телекомуникациите и строителството на логистични центрове, посочиха бъдещите си планове от трезора.
Навлизането на Банка ДСК в областта на проектното финансиране се основава на опита в тази област на най-голямата унгарска банка ОТП, едноличен собственик на българският трезор.
Решението на Банка ДСК първа в страната да създаде специализирано звено за проектно финансиране е наложено от засиления интерес на чуждестранните инвеститори към България и съществуващия потенциал за развитието на такъв тип финансиране, обясниха от трезора.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon