новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Тръгва трети фонд на ДСК

От днес започва предлагането на дяловете на най-новия фонд на Банка ДСК - ДСК Растеж, който е третият договорен фонд, който банката предлага. Дялове дребните инвеститори ще могат да закупуват от клоновете на трезора. Профилът на ДСК Растеж е високорисков, тъй като между 40 и 80% от набрания капитал ще се инвестират в български акции, търгувани на БФБ. Номиналната стойност на един дял е 1 лв., а минималната сума за инвестиция е 100 лв. Обратното изкупуване на дялове ще започне, когато активите на фонда стигнат 500 хил. лв. С управлението и организирането на фонда ще се занимава управляващото дружество на банката - ДСК Управление на активи с изпълнителен директор Петко кръстев. С ДСК Растеж колективните инвестиционни схеми, които предлага ДСК, стават три, след като в началото на декември банката пусна и първите си два договорни фонда - ДСК Стандарт и ДСК Баланс. Техният профил съответно е по-нискорисков. За разлика от другите фондове тези предлагат незабавна ликвидност, благодарение на която инвеститорите могат да получат между 70 и 100% от парите си в момента на подаването на поръчката за обратно изкупуване.   стр. 13

Автор: Биляна ВАЧЕВА

 

 

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon