новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за промени в общите условия по кредити на граждани

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че Банка ДСК ЕАД направи промени в Общите условия за предоставяне на кредити за текущо потребление и в Общите условия за предоставяне на жилищни и ипотечни кредити, които влизат в сила, считано от 20.08.2012 г.
С извършените промени Банка ДСК предоставя възможност кредитополучателите да се откажат от договора за кредит при едностранно увеличаване на лихвения процент от страна на Банката или едностранно превалутиране на кредита, като погасят цялото задължение по договора при лихвения процент и във валутата преди промяната. Правото на отказ може да се упражни в срок до 30 дни от получаване на уведомлението за  кредити за текущо потребление и до 60 дни за жилищни и ипотечни кредити, като не се прилага такса за предсрочно погасяване.

Новите по-благоприятни за клиентите възможности се прилагат за всички кредитополучатели, независимо от датата на сключване на договора за кредит.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon