новини
Новини и уведомления
News image

Учредиха асоциация за сигурност при картовите разплащания - в. КЕШ

По инициатива на двадесет банки, членуващи в международни картови организации, които развиват активно съвременни картови продукти и услуги в София, се учреди Българската асоциация за сигурност при картовите разплащания.  Тя се явява като юридически легализиран наследник на създадения през 2001 г. и работещ Национален комитет срещу измамите с кредитни и дебитни карти ("Български Фрод форум" -БФФ). В учредяването на асоциацията участват и международните картови организации Visa International и American Express. Учредителното събрание прие устава на асоциацията и избра Управителен съвет с представители на ПИБ, ОББ, Ейч Ви Би банк "Биохим", Пощенска банка, Банка ДСК, Булбанк и ЦКБ.  Както е записано в устава, Българската асоциация за сигурност при картовите разплащания е обединение с идеална цел, в което могат да членуват банки, международни и национални картови организации и оператори. Тя ще работи чрез всички допустими от закона действия, като целта е да се предотвратяват измами с банкови и небанкови платежни карти на финансови терминали ATM и ПОС, в защита на правата и интересите на своите членове и другите участници в разплащанията с карти. Асоциацията ще формулира стратегии за избягване на възможността за криминални дейности и престъпления при употребата на карти, ще информира редовно членовете на обединението за констатирани схеми за измами, ще изготвя мотивирани становища по проекти за нормативни актове, които се отнасят до сигурността при разплащанията с карти. Освен това тя ще бъде правно регламентиран субект, който ще може да сключва официални договори с институции и организации в България и чужбина. 

Автор: Петя СТОЯНОВА

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon