новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Финансират ексклузивно земеделските производители


От идния вторник Банка ДСК ще предостави два нови продукта, предназначени за селските стопани
Банка ДСК разработи нов кредитен продукт за авансово финансиране на сезонни разходи за земеделските производители, които всяка година ще получават субсидии от фондовете на Европейския съюз. Кредитът се предоставя за 2007 г. и с него ще се финансира покупка на семена, посадъчен материал, изкуствени торове и др. Обезпечение е залогът върху субсидията за съответната календарна година. Срокът на кредита е до 12 месеца и се предоставя в лева.
Банка ДСК предоставя и кредит за покупка на земеделска земя. Финансирането се предоставя като стандартен инвестиционен кредит, в лева и евро. Срокът за погасяване на кредита е до 7 години. Изисква се оценка на земеделската земя от лицензиран оценител.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon