новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Фондовете на ДСК намалиха таксите си

„ДСК Управление на активи" намали таксите за трите си договорни фонда, съобщи БФБ. Дяловете на „ДСК Стандарт" ще се купуват по емисионна стойност, в която към нетната стойност на активите се прибавя такса от 0.10%. Толкова ще бъдат и разходите при обратното изкупуване. За „ДСК Баланс" при емитиране ще се добавя такса от 0.30%, за обратно изкупуване ще бъде 0.10%. Най-високи са таксите за „ДСК Растеж", за който при емитиране се прибавя 1% към нетната стойност на активите, а при обратно изкупуване разходите са 0.5%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon