новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Фондовете на ОТП се предлагат от 2 ноември

Дяловете на двата взаимни фонда на унгарската банка ОТП ще започнат да се предлагат публично от 2 ноември, стана ясно от публикация в Държавен вестник. Управляващото дружество „ОТП фонд мениджмънт" ще предложи „ОТП Централноевропейски фонд в акции" и „ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес Фонд на фондовете". Първият инвестира предимно на борсите в Полша, Чехия и Унгария.
Вторият фонд е съвместен продукт между ОТП и най-голямата швейцарска банка Ю Би Ес (UBS), като унгарците инвестират само в дялове на взаимни фондове, управлявани от швейцарците, а те участват и като съветници при взимане на решения. Това е продуктът от типа „фонд от фондове" и реално за първи път се предлага на българския пазар. Фондовете на Ю Би Ес пък инвестират активите си също предимно в акции.
Засега не се предвиждат минимални суми за инвестиции в дялове на двата фонда. Те ще се предлагат в евро и се дистрибутират чрез Банка ДСК, чийто мажоритарен собственик е ОТП. Комисията за финансов надзор одобри проспектите на двата фонда в началото на октомври. Това е петата фамилия чужди фондове след „Пайниър", СГАМ, „Капитал инвест" и „Райфайзен" - Австрия.

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon