новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Фонд на ДСК ще инвестира в дружества за имоти


Трети взаимен фонд ще се насочи към инвестициите в акции на дружества за имоти - това е „ДСК имоти“, за който управляващото му дружество получи разрешение от Комисията за финансов надзор на заседанието в сряда. Рискът от инвестициите на фонда ще бъде умерен до висок, като основните му вложения ще са в дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се с вложения в имоти. Освен към такива български дружества се предвижда да бъдат купувани акции и на фондове, търгувани на пазари в чужбина. Досега има два секторни фонда, които инвестират в акции на дружества за имоти - „Алфа индекс имоти“ и „Бенчмарк фонд-3“.
„Насочихме се към организирането на такъв фонд по две причини“, поясни Димитър Тончев, прокурист на управляващото дружество „ДСК управление на активи“. От една страна, за да разнообразим палитрата от инвестиционни възможности за клиентите си, а от друга - при корекцията в последно време акциите на дружествата със специална инвестиционна цел отбелязаха по-малък спад, дори някои се повишиха, добави Тонев. Според него това е възможност за разпределение на риска и възможност за хората, които не могат да направят директна инвестиция в земя.
Това е четвъртият взаимен фонд на „ДСК управление на активи“. В момента се обмисля пускането на нова схема, но повече информация от дружеството не дадоха засега. Трите фонда на ДСК покриват основните рискови профили. Нетните им активи към вторник са над 108 млн. лв., от които половината са на рисковия фонд „ДСК растеж“, който е на първо място по стойност на активите сред българските схеми.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon