новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Фотооко

 
По повод 60 години от създаването си Банка ДСК подари на клиентите и партньорите си от Плевен спектакъл. Снощи в Драматичния театър гостите имаха възможност да гледат постановката на плевенския театър "Михал Мишкоед". За празника в Плевен беше и Детелина Николова, регионален мениджър на Банка ДСК, която направи обръщение към присъстващите. Банката е създадена през 1951 година като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка.
От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма "Банка ДСК". През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври 2003 г. след успешна приватизационна процедура Банка ОТП - Унгария стана едноличен собственик на акционерния капитал на Банка ДСК.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon