новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Чистата печалба на група ОТП през първото тримесечие на 2012 г.

Сред чуждестранните дъщерни дружества най-голям е приносът в печалбата на   
ОТП Русия и на Банка ДСК 

През първото тримесечие на 2012 г. Група ОТП е реализирала 43,8 млрд. унгарски форинти коригирана чиста печалба, което е на практика равно на печалбата през базисния период и е с 45% повече от постигнатото през последното тримесечие на миналата година, се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП.

Продължава да расте приносът в общата печалба на чуждестранните дъщерни дружества на Група ОТП – от 32% принос в чистата печалба през четвъртото тримесечие м.г. до цели 42 процента  през първото тримесечие на 2012 г. 

Най-голям дял от тази печалба от операциите на Група ОТП в чужбина (общо 18,5 млрд. унг. форинти) се  пада на Русия (11,3 млрд. форинти) и България, т.е. на Банка ДСК с 9,9 млрд. форинти. Силното представяне на ОТП Русия и на Банка ДСК, смятана за „перлата в короната” на многонационалната група, е традиция, но добри резултати са постигнати също и от банките в Хърватия, Черна гора и Словакия.

От началото на 2012 г. продължи да се влошава обаче кредитният портфейл и консолидираните разходи по риска възлизат на 58,7 млрд унг. форинти. Основавайки се на досегашните резултати от тримесечието, малко са доказателствата и аргументите за значимо забавяне на влошаването на консолидирания портфейл. 

Група ОТП обаче продължава да поддържа стабилна ликвидна позиция.
Оптимизъм вдъхват и два други важни показатели. Консолидираният по международните счетоводни стандарти CAR (съотношение на капиталова адекватност) достигна 17,2%, а съотношението на адекватността на капитала от първи ред (Tier1) отбеляза 13,7%, което е ръст с 0,4 процентни точки на тримесечна база. През първото тримесечие на 2012 г. Банка ОТП е вляла капитал в своите дъщерни дружества в Черна  гора и Румъния на стойност съответно от 11 млн. евро и 140 млн. леи, завършва съобщението на Банка ОТП.       


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon