новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Шандор Чани потвърди стратегическата цел на Група ОТП – печалба от 2 млрд. евро през 2010 г.

Има сериозен интерес от страна на инвеститори и аналитици към първия Ден на инвеститора, организиран от Банка ОТП на 20 април в Будапеща. Участниците от Унгария и чужбина получиха задълбочена представа за средносрочните стратегически цели на Групата за  2007-2010 г., за основните бизнес проекции, и за очакваните обеми и целите на дъщерните дружества.

Шандор Чани, Председател и Главен изпълнителен директор, потвърди, че Групата цели достигането на 2 млрд. евро консолидирана печалба преди данъци към 2010 г. Той се спря и на факта, че последващи поглъщания биха могли и да увеличат споменатите параметри.  В резултат на това ОТП ще стане един от топ 20-25 банкови играчи в Европа по пазарна капитализация през 2010 г.

През следващите години се очаква приносът на чуждестранните дъщерни дружества към баланса  и печалбата на Групата да нарасне драматично. При средносрочните перспективи за 2010 г. около 50% от консолидираната печалба преди облагане ще идва от чужбина, като в тези рамки се очаква приносът на Русия и Украйна да формира половината от постъпленията.

От началото на годината Група ОТП има нов модел на управление, който ще постигне по-ефективен оперативен и функционален контрол, и институционализиране на най-добрите практики на ниво „група”.  Новият комплексен модел е основан на стриктно следване на индикаторите за постигнати резултати, и е подкрепен от схема за поощрения, базирана на изпълнение и преизпълнение на поставените цели.

През следващите години динамичното развитие ще създаде съществени нужди от пасиви и капитал, така че активността на Групата на паричните и капиталови пазари се очаква да бъде повишена. При новия управленски модел генерирането на средства и разпределянето на капитали също ще бъде централизирано.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon