новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Ще продължава ли да процъфтява банковата система и през 2013 г.

Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на Банка ДСК

Водещ: 21,10 лв. на секунда печелят банките, сочат данните на Българската народна банка към края на ноември 2012 година. От лихви върху отпуснати кредити пък, финансовите институции печелят по 156 лв. отново на секунда. Така за първите 11 месеца на миналата година банковата система е генерирала 604 млн. лв. чиста печалба, това е ръст от 9,7% ръст спрямо същият период на 2011 година. Добър ден сега на Виолина Маринова, която е главен изпълнителен директор на банка ДСК. Тя е бивш председател на Асоциацията на банките. Здравейте.
Виолина Маринова: Здравейте и честита нова година.
Водещ: И на вас всичко добро. Каква е вашата прогноза за 2013 година?
Виолина Маринова: Моята прогноза за 2013 година е, че тя ще бъде горе-долу каквато е 2012 година. В смисъл като ръстове на бизнес, тъй като все още икономическата среда не е много стабилна. Хората се въздържат от теглене на кредити, както като физически лица, така и като юридически лица. Все още качеството на портфейлите на банковата система не са добри. Има задържане на влошаването не толкова силно и стръмно както предишни периоди. Но всичкото това кара хората да бъдат доста предпазливи. Освен това трябва да се има предвид и безработицата. Ако тя нараства естествено е, че бизнесът на банките ще бъде по-малък. И това, че отчитате голям ръст на печалбите...
Водещ: От Българската народна банка...
Виолина Маринова: Да, да. Понеже го коментирахте, само ще кажа, че това капитализира банките и ги прави по-стабилни буфери, създава буфери при евентуални влошавания на портфейлите и влошаване на икономическата среда. Ние трябва да бъдем предпазливи, защото знаем, че българската банкова система е стабилна с висока капиталова адекватност, а това са едни достатъчни индикатори за стабилността на банковата система.
Водещ: Споменахте за икономиката и за състоянието й. Възможно ли е банките обаче да се превърнат през следващата година в някакъв двигател на тази икономика? Виждате ли го като опция?
Виолина Маринова: Разбира се. Но кое е първичното – кокошката или яйцето. Банките и в момента имат висока ликвидност и възможности да кредитира. Въпросът е фирмите, които ще теглят тези кредити да бъдат уверени в това, че ще правят инвестиции, защото в момента не се забелязва такова действие. По-скоро се теглят кредити за оборотни нужди, а не за инвестиции. Защото все пак трябва да имаш в обозримото бъдеще някаква известност какво ще се случва. Аз не съм много убедена, че активността зависи само и единствено от банковата система.
Водещ: В тази връзка стигаме обаче до лошите кредити. Какъв е техният ръст, можете ли да си позволите като банки – вашата пък и всички останали увеличаване на този процент лоши кредити.
Виолина Маринова: Бих казала засега всички банки са създали /.../ провизии срещу тези лоши кредити и тяхното покритие е доста добро и има както споменах буфери, за да издържи банковата система с влошаването /.../. В момента те са около 17 до 20 процента, не знам точна статистика за цялата банкова система, защото все още не е излязла към края на годината. Но бих казала имаме възможности да понесем и все още малкото увеличаване на лошите кредити. Все пак ние вземаме доста мерки, за да не се случва това.
Водещ: Четох обаче, че е възможно да се намесят и на пазара на имоти, заради многото имоти, които са придобили банките.
Виолина Маринова: Банките, специално аз мога да говоря за нашата банка, защото нямам информация за всички банки. Ние се въздържаме от придобиване на недвижими имоти, защото ние не сме ипотекарна къща. Ние предпочитаме кредитите да се изплащат от нашите клиенти и да предлагаме схеми, по които те могат да си задържат имотите и след време, когато се подобри икономиката, състоянието на самия клиент, който има възможност да плаща, да може да си го поддържа кредитът и да си запази собствеността. Там, където не може да се случи това естествено ние тръгваме към /.../, но в никакъв случай ние самите като банка не придобиваме имоти.
Водещ: Лихвите как ще се движат?
Виолина Маринова: И в момента лихвите през 2012 година спрямо 2011 са намалени. Очаквам, че през 2013 година също ще има намаление на лихвените проценти - не голямо, но все пак ще има, като кредити говоря. Поради това, че конкуренцията между банките е доста висока, а пък бизнесът не е особено активен.
Водещ: А по отношение на пазара на депозити и коментирайте моля ви всичко ли е ясно около този нов данък върху лихвите, който е въведен от началото на тази година?
Виолина Маринова: Абсолютно всичко е ясно. Този закон, когато беше внесен като законопроект е обсъден с Асоциацията на банките. Такъв закон междувпрочем съществува и в другите европейски държави. Разбира се във всяка държава по различен ред и регламент. При нас всичко е така регламентирано, че да имаме възможност от първия ден на месец януари на 2013 година да могат да се отчисляват тези 10% при настъпил падеж на /.../ депозити и в изтичането на всеки един месец се превеждат на Агенцията по приходите, без това да утежнява вложителите по никакъв начин. Нито имат ангажимент да декларират някакви приходи, нито имат ангажимент да подават данъчни декларации. Ангажиментът е на банките да превеждат сумите, които са набрали при изплащането на лихвите по депозитите в настъпил падеж. Няма отлив от средства, ако това искате да ви кажа. Не очаквам да има отлив от...
Водещ: Хората да си изтеглят парите и изведнъж да ги вложат в икономиката както пожела Симеон Дянков?
Виолина Маринова: Не. Това няма да се случи категорично. Бих казала, ако искаха да го правят, можеха и в момента да го правят без закон.
Водещ: А пренасочване към примерно безлихвени депозити?
Виолина Маринова: Там лихвените проценти не са по-високи даже и след като се удържи данъкът от /.../ депозити. Така че всеки сам ще вземе своето решение
Водещ: Вашият съве към гражданите?
Виолина Маринова: Моят съвет към гражданите е да държат парите си в банките, защото там е все пак сигурно, отколкото да ги държат в домовете си и да създадат възможности за някои други, които ще се възползват...
Водещ: Да използвам да ви попитам и практичен съвет – в евро, долари или някаква друга екзотична валута?
Виолина Маринова: Моят съвет е да ги държат в такава валута, в която печелят, в лева.
Водещ: А екзотичните валути, които се появяват напоследък?
Виолина Маринова: Бих казала да бъдат предпазливи, защото трябва да носят валутния риск.
Водещ: Благодаря.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon