новини
Новини и уведомления
News image

„Банка ДСК" запази печалбата си от 118 милиона лева

Най-голямата кредитна институция у нас „Банка ДСК" проведе годишното общо събрание на акционерите си на 11 април 2006 година. Датата и дневният му ред не бяха обявени месец по-рано в „Държавен вестник". Това обаче не бива да учудва никого, тъй като Търговският закон позволява свикването на такива събрания да става чрез изпращане на персонални покани до акционерите, а за „Банка ДСК" това не е никакъв проблем, тъй като тя е еднолична собственост на унгарската финансова група ОТР („О Ти Пи").
Общото събрание е приело доклада на мениджърите на българската кредитна институция, както и балансите и отчетите й за 2005 година. Одиторът „Делойт и Туш" запозна представителите на собственика на банката с два доклада за финансовите й резултати - по Международните счетоводни стандарти и по Националните счетоводни стандарти. Разликата в печалбата, отчетена в двата документа, е 14 млн. лева. По Международните счетоводни стандарти „Банка ДСК" е приключила с положителен финансов резултат, след облагане с данъци в размер на 132 млн. лв., докато по Националните счетоводни стандарти той е 118 млн. лева. Несъответствието се дължи на факта, че МСС не отчитат като разход допълнителните провизии по потребителските заеми, с които БНБ натовари кредитните институции през октомври 2005 година. На практика провизиите по тези заеми бяха удвоени, а това доведе до увеличаване на разходите на банките, й най-потърпевша от въпросната ограничителна мярка бе именно „Банка ДСК", при която потребителските кредити формират 60% от всички отпуснати от нея заеми.
Общото събрание на българската банка взе решение да не разпределя дивидент, а цялата печалба - 118 млн. лв., да бъде заделена във фонд „Резервен". По този начин собственият капитал на „Банка ДСК" ще достигне 510 млн. лв. -показател, по който тя се нарежда на второ място сред кредитните институции в страната непосредствено след БУЛБАНК. По-големият собствен капитал ще позволи на „Банка ДСК" да продължи с активната си политика за разширяване на пазарния дял в корпоративното кредитиране. Това е една от целите, които ОТР постави още през 2004 г. пред дъщерната си банка у нас. Оттогава до края на 2005 г. кредитите за фирми са се увеличили от 252 млн. до 633.4 млн. лв., а делът им в общия обем на предоставените заеми е нараснал от 20 на 22 процента. Стремежът на банката е да постигне пълен баланс между корпоративните, потребителските и ипотечните заеми.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon