новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

"Банка ДСК" предлага два нови взаимни фонда

„Банка ДСК" представи във вторник (27 февруари) два нови взаимни фонда - „ОТП Централноевропейски фонд в акции" и „ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес фонд на фондовете". Двете алтернативни форми на спестяване се мениджират от управляващото дружество „ОТП Фонд Мениджмънт Пте Лтд", което е пазарен лидер в Унгария. Към края на януари 2007 г. то е акумулирало активи на стойност 4.79 млрд. евро. Дяловете на новите фондове са деноминирани в евро и могат да бъдат закупени в 113 точки от кленовата мрежа на „Банка ДСК". Вложители в колективните инвестиционни схеми могат да бъдат физически и юридически лица, без ограничения на сумите.
„ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес Фонд на фондовете" е взаимен фонд за ценни книжа от отворен тип, учреден в Унгария, който предлага достъп до развитите пазари на акции в Европа, Америка и Азия. Портфейлът му се състои от дялове на фондове, управлявани от швейцарското управляващо дружество „Ю Би Ес Глобал Асет мениджмънт" (UBS Global Asset Management). To е и консултант на фонда. „ОТП Международен Фонд в акции - Ю Би Ес Фонд на фондовете" притежава високодиверсифициран портфейл чрез индиректна инвестиция в около 600 различни акции.
„ОТП Централноевропейски фонд в акции" е взаимен фонд за ценни книжа от отворен тип, учреден в Унгария и предлага на инвеститорите възможността да се възползват от доходността на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа. Доходността за 2006 г. на „ОТП Международен фонд в акции - UBS фонд на фондовете" е 10.20%, а на „ОТП Централноевропейски фонд в акции" 19.32 на сто.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon