новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„ДСК Взаимни фондове” с нов еврофонд

„ДСК Управление на активи" АД, управляващо дружество на „ДСК Взаимни фондове", получи разрешение за създаване на нов договорен фонд - „ДСК Евро Актив", чиито дялове са деноминирани в евро, съобщиха от дружеството.
Колективната инвестиционна схема е от отворен тип за инвестиране в деноминирани в евро корпоративни облигации, търгувани на регулиран пазар в България; ипотечни облигации, издадени от български банки; ценни книжа, издадени или гарантирани от България или друга държава от ЕС; банкови депозити, както и в други ликвидни финансови активи.
„ДСК Евро Актив" е с нискорисков профил, тъй като ще инвестира основно в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации и дългови ценни книжа, казаха от дружеството. По-рисковите инвестиции като акции и дялове на други фондове, инвестиращи в акции, ще представляват не повече от 20% от портфейла на новия фонд.
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon