новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„ДСК Управление на активи“ пуска нов договорен фонд


Четвърти договорен фонд - "ДСК Имоти" - ще предлага от утре, 7 март 2008 г., управляващо дружество "ДСК Управление на активи". Фондът ще инвестира основно в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) - български и чуждестранни, както и в акции на колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ. "Ще инвестираме в АДСИЦ с различни профили - офис сгради, жилищни сгради, земеделска земя, промишлено строителство, като по този начин ще направим по-голяма диверсификация за нашите инвеститори", каза Петко Кръстев, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на "ДСК Управление на активи".
Инвестирайки в новия фонд, клиентите индиректно ще имат експозиция към цените на недвижимите имоти. Предимството е, че чрез фонда вложението не е концентрирано само в един имот, а е диверсифицирано в различни по предназначение активи.
Профилът на "ДСК Имоти" може да се определи между рисков (заради инвестиции в акции) и балансиран (заради предмета на инвестициите - недвижими имоти) с инвестиционен хоризонт от минимум 2-3 години.
В последните години недвижимите имоти в страната се покачват, коментира Кръстев. Освен това, у нас те остават едни от най-ниските спрямо останалите страни от ЕС. Фондът ще следи поне 15 АДСИЦ, като интерес ще представляват онези, „които имат добри проекти и са показали резултати“.
"ДСК Имоти" ще се дистрибутира през 119 точки чрез Банка ДСК, което може да гарантира достигането му до масовия клиент, коментираха от дружеството.
Кризата на фондовите пазари е довела до отдръпване на клиенти от рисковите фондове, съобщи Петко Кръстев, уточнявайки, че това важи не само за управляваното от него дружество, но и за индустрията като цяло. „Тези, които влязоха с идеята да направят бързо лесни пари, без да отдават значение на риск и на инвестиционен хоризонт, установиха, че движението е не само нагоре, но и надолу“, коментира той. През последните месеци делът на рисковите инвестиционни схеми е намалял от над 60% до около 55-56%, но все още остава значително по-висок спрямо страните от Централна и Източна Европа, където е около 35%. „Има доста място за промяна“, коментира Кръстев. Според Атанас Божинов, директор „Маркетинг и реклама“ в „ДСК Управление на активи“, онези, които са „избягали“ от рисковите инвестиции през последните месеци, могат да бъдат разделени на два основни типа. Първите са били много спекулативно настроени и са побързали „да се спасят на всяка цена“ с идеята да не загубят повече. Вторият тип са инвеститори, които си дали сметка, че не са склонни да носят такъв риск и са потърсили друга, по-нискорискова възможност. Рисковите инвестиционни схеми ще останат интересни, но за инвеститори, които отчитат дългосрочния характер на инвестицията, подчерта Божинов.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon