новини
Новини и уведомления
News image

"ДСК Управление на активи" с нов договорен фонд

 
Комисията за финансов надзор издаде разрешение "ДСК Управление на активи" да организира и управлява договорен фонд "ДСК Евро Актив". Той е с нискорисков профил, като преимуществено инвестира в ценни книжа, инструменти на паричния пазар, корпоративни облигации и дългови ценни книжа. Комисията потвърди проспект за публично предлагане на дялове на "ДСК Евро Актив" и вписа договорния фонд и емисията дялове във водения от КФН публичен регистър.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon