новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„Енергийна ефективност в дома” с Банка ДСК и Вайспрофил

По програма на Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност, Банка ДСК предоставя кредит за смяна на дограма на стойност до 20 000 лв., или равностойността им в евро. 
Европейската банка за възстановяване и развитие възстановява до 30% от стойността на дограмата, но не повече от 350 евро (левова равностойност).
Срокът за погасяване на кредита е 8 години. Лихвата за кредити в лева е 10,75%, а за тези в евро – 9,75%. Гратисният период е 6 месеца.

Годишен процент на разходите за кредит от 5000 лв. за срок от 8 години при лихвен % 9,75*   -  ГПР 10,67%

Годишен процент на разходите за кредит от 2500 евро за срок от 8 години при лихвен % 8,75*   -  ГПР 9,58%

* при постъпил превод на работна заплата/пенсия по разплащателна сметка в Банката

След избор на желаната дограма от Вайспрофил клиентът представя типова оферта, проектодоговор или проформа фактура в най-удобния за него клон на Банка ДСК.
С кредита „Енергийна ефективност в дома” клиентите на Банка ДСК и Вайспрофил могат да спестят до 30% от стойността на новата си дограма.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon