новини
Новини и уведомления
News image

„Муудис” повиши рейтингите на Банка ДСК и Пиреос Евробанк по депозитите

Миналата седмица "Муудис" повиши рейтингите на Банка ДСК и Пиреос Евробанк по краткосрочните и дългосрочните депозити в чуждестранна валута на Baa3/Prime-3 със стабилна перспектива. Това съобщиха вчера от Банка ДСК, оглавявана от Виолина Маринова. Предишният рейтинг на банките бе Ba1/NP.   Тази стъпка е продиктувана от повишените на 1 март 2006 г. тавани за България на депозитите в чужда валута до Baa3/Prime-3, коментираха от трезора. Другите рейтинги на Банка ДСК и „Пиреос Евробанк", както и рейтингите на други български банки, включени в тази система на оценяване, остават непроменени.   Решението на "Муудис" да повиши рейтинга на Банка ДСК и Пиреос Евробанк по дългосрочните депозити в чуждестранна валута до Baa3 се основава на силната вероятност те да получат подкрепа от своите собственици, съответно унгарската Банка ОТП с рейтинг А1/Prime-1/B и гръцката Пиреос Банк с Baa1/Prime-2/C.   От "Муудис" припомнят също, че рейтингите на двете банки в България са били задържани от таваните за подобни депозити в страната.   В края на миналата година "Муудис" промени от D "стабилен" към "положителна перспектива" рейтинга на Банка ДСК за финансова устойчивост FSR. Повишаването беше резултат от изключително успешното и динамично прилагане на стратегията на собственика, на заемането на водещи пазарни дялове в кредитирането на граждани и в привлечени депозити, според "Муудис". Други показатели, с които рейтинговата агенция обосновава своето решение, са подобряването на финансовите устои, подкрепено от растящата печалба и повишаване на нивата на ефективност. "Муудис" отбеляза и последователната възходяща тенденция в увеличаването на печалбата през последните години, дължаща се на поддържане на здравословни маржове в лихвените проценти и растящи приходи от такси и комисионни. Нивата на ефективност на Банка ДСК се повишиха благодарение на нарастващи доходи и контролирано нарастване на разходите, като очакванията са в областта на рационализиране на клоновата мрежа и модернизация, и на подобряване на обслужването. Индикаторите, които също натежаха при повишаване на рейтинга FSR на Банка ДСК, бяха много доброто качество на активите, ликвидността и капитализицията.   …

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати