новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

100 лв. доплащане за пенсионерите на ДПФ „ДСК-Родина”

100 лв. под формата на еднократно доплащане ще получат всички пенсионери на Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина”, по решение на Управителния съвет на Компанията.
Всички пенсионери на Доброволния пенсионен фонд „ДСК-Родина”, които получават срочни пенсии или разсрочени плащания от фонда към 01.12.2008 г., ще получат по 100 лв. допълнително по своите лични сметки във фонда. За тази цел Компанията ще изпрати уведомителни писма до всеки един от тях. Получаването на допълнителната сума ще стане след писмено съгласие от страна на пенсионера да бъде осигурен за сметка на пенсионната компания. Съгласието трябва да бъде получено в Компанията до края на месец януари.
Допълнителното плащане има за цел да компенсира негативните ефекти на световната финансова криза. „За 2009 г. си поставяме цел да постигнем доходност над средната за пазара, която да надвишава инфлацията в страната. При инвестиране средствата на фондовете, отделяме изключително внимание на анализа на риска”, каза Станислав Димитров, изпълнителен директор на ПОК „ДСК-Родина” АД.
45 780 лица имат открити лични сметки в двата доброволни фонда на „ДСК-Родина” към 30.11.2008 г.
Пенсионно осигурителна компания „ДСК-Родина” АД е част от банковата група на Банка ДСК. Информация за осигурителните продукти може да бъде получена в офисите на Банка ДСК в цялата страна. И през 2009 г. ПОК „ДСК-Родина” АД ще продължи активното привличане на осигурителни посредници, които продават осигурителни продукти и популяризират предимствата на допълнителното пенсионно осигуряване, съобщиха от Компанията.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon