новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

300 млн. лв. ще стигнат активите на родните фондове

Петко Кръстев, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДСК Управление на Активи:
Пари:Господин Кръстев, според данни на Комисията за финансов надзор българите предпочитат балансираните фондове или тези, които съчетават умерен риск и средна доходност. Какво показват данните за фоновете на ДСК?
П.К.: Нашите впечатления са сходни с изнесената информация от комисията. От трите фонда, които предлагаме - ДСК Стандарт, ДСК Баланс и ДСК Растеж, най-голямо е търсенето на балансирания фонд. Ние управляваме във взаимните фондове активи от 7.6 млн. лв., като за ДСК Баланс те са 3.46 млн. лв., а тези за най-младия ни фонд ДСК Растеж, който стартира през март, са 2.32 млн. лв. С най-малък дял е консервативният ДСК Стандарт-1.81 млн. лв. Българите предпочитат ДСК Баланс, тъй като рискът е умерен, а доходността от началото на годината до 26 юни е атрактивна - 8.11%. Тя е най-високата в момента в сравнение не само с останалите балансирани фондове, но и с всички други български фондове. В същото време разходите по емитирането и обратното изкупуване са ниски. Втори по продажби е фондът, който инвестира основно в акции, а това означава, че хората, които влагат парите си в колективни инвестиционни схеми, са склонни да поемат по-висок риск и да търсят респективно по-висока доходност. Това е обяснимо, като се има предвид, че инфлацията към края на май е 4.60% и ако вложител не е изкарал поне такава доходност, неговите пари са се обезценили.
Пари: Ако човек иска да разбере кой фонд е най-подходящ за спестяванията му, как да прецени кой да избере?
П.К.: Всичко зависи от склонността към риск и инвестиционния хоризонт на инвеститорите. На нашите клиенти обясняваме какъв риск носи всеки от фондовете и какъв е неговият инвестиционен хоризонт. В зависимост от това инвеститорът трябва да направи своя избор. Ако човек може до 6 месеца да инвестира спестяванията си, при този случай е най-добре той да закупи дялове от ДСК Стандарт или фонд, който инвестира в облигации. Ако хоризонтът му е едногодишен -ДСК Баланс, а ако стратегията му е за 2 или повече години, му препоръчваме да Заложи на фонда, инвестиращ основно в акции - ДСК Растеж.
Колкото една инвестиция е по-рискова, толкова по-добре е хоризонтът да е по-дълъг, с други думи инвестиционният хоризонт е правопропорционален на риска. Хората трябва също да са наясно, че ако след като вече са инвестирали и цената на дяловете падне, те не трябва панически да продават, а следва да изчакат инвестиционния хоризонт на фонда.
Пари:Ако ваш клиенти беше вложил 1000 лв. в ДСК Баланс от началото на годината, сега колко би спечелил?
П.К.:Приблизително около 72 лв. за шест месеца при 8.11% доходност.
Пари: Какви са прогнозите ви до края на годината? Каква доходност средно биха донесли различните фондове?
П.К.: Ако пазарът на ценни книжа в България се развива
нормално и няма катаклизми през септември след доклада на Европейската комисия, т. е. не отложат приемането ни с 1 година, то очакванията за пазара на акциите са за ръст в рамките на 20-25% за годината. Ако заложим на тези прогнози, фондовете би трябвало да донесат доходност между 5 и 5.5% за нискорисковите, между 10 и 15% за балансираните и между 15 и 18% за високорисковите.
Пари:Бихте ли направили профил на дребните инвеститори, които влагат парите си във фондове на ДСК - по възраст, пол и т. н. ?
П.К.: Повечето ни клиенти са млади хора на възраст между 27 и 40 години, които живеят в по-големите градове. Имаме обаче и клиенти от no-малките градове на България. Интересното е, че имаме клиенти в пенсионна възраст, които залагат на рисковия ни фонд, инвестиращ в акции. А по принцип те би трябвало да са по-консервативно настроени и да влагат спестяванията си в по-ниско рискови колективни схеми.
Пари:Посъветвайте хората, които се замислят къде да вложат парите си, каква минимална сума да се инвестира в подобни инвестиционни схеми?
П.К.: Минималната препоръчителна сума е в рамките на 500-1000 лв., а максималната - колкото те преценят. Няколко са предимствата да се инвестира в колективни инвестиционни схеми: спестяванията се управляват професионално при много ниско ниво на разходите (таксите и комисионите са много по-ниски); не е необходимо клиентът да има познания по финанси или борсова търговия; не се налага да се следи движението на различни акции или индекси; характерна е бърза ликвидност.
Пари:Колко активи ще управляват родните фондове в края на тази година?
П.К.: Към края на миналата година нетните активи на колективните инвестиционни схеми бяха близо 88 млн. лв., сега са 150 млн. лв., а до края на годината очаквам те да достигнат 250-300 млн.лв.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon