новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Global Finance: Банка ОТП е най-добрата банка в Унгария за 2010

Банка ОТП, едноличен собственик на Банка ДСК, бе обявена за „Най-добра банка в Унгария 2010” в традиционния конкурс на авторитетното британско списание Global Financе.

За 17-и пореден път то излъчва победители сред двадесет и двете страни с възникващи пазари в Централна и Източна Европа.
Критериите при избора на победителите в различните страни включват: ръст на активите, доходност, обслужване на клиенти, стратегически връзки, конкурентноспособно ценообразуване и новаторски продукти. „Средата продължава да бъде необичайно интересна за банките и техните клиенти - изтъква издателят на Global Financе Джоузеф Гиарапуто. Повече от всякога клиентите изискват изключителна компетентност от своите банкови партньори. Това са банките, които предоставят такава компетентност по най-добрия начин.”
Най-голямата унгарска банка, Банка ОТП, едноличен собственик на Банка ДСК, успя, въпреки рязкото нарастване на разходите по риска, да реализира 151, 5 милиарда унгарски форинта коригирана печалба след данъци, което надвишава с около 6 млрд. форинта очакванията на пазара. Банката успя да поддържа своята забележителна доходност и капиталово съотношение, което е едно от най-високите в Европа, без външна помощ. Силното й представяне допринесе много за запазване на стабилността на унгарския банков сектор, и затова поредното признание и от авторитетното сп. Global Finance е напълно заслужено.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon