новини
Новини и уведомления
News image

Moody`s промени от D „стабилен” към „положителна перспектива” рейтинга на Банка ДСК – Агенция Фокус

Moody`s промени от D „стабилен” към „положителна перспектива” рейтинга на Банка ДСК за финансова устойчивост FSR. Перспективата на рейтинга на Банката за депозити в чуждестранна валута остава непроменена, Ba1/NP, тъй като това е най-високият показател за този вид депозити за България, съобщиха от банката.
Според Moody`s повишаването на рейтинга на Банка ДСК е резултат от изключително успешното и динамично прилагане на стратегията на собственика, на заемането на водещи пазарни дялове в кредитирането на граждани и в привлечени депозити. Други показатели, с които Moody`s обосновава своето решение, са подобряването на финансовите устои, подкрепено от растящата печалба и повишаване на нивата на ефективност.
Moody`s отбелязва последователната възходяща тенденция в увеличаването на печалбата през последните години, дължаща се на поддържане на здравословни маржове в лихвените проценти и растящи приходи от такси и комисионни. Независимо от растящата конкуренция в сектора в България, Банка ДСК задържа водещото си място в депозитите на граждани и ипотечното кредитиране.
Нивата на ефективност на Банка ДСК се повишиха благодарение на нарастващи доходи и контролирано нарастване на разходите, като очакванията са в областта на рационализиране на клоновата мрежа и модернизация, и на подобряване на обслужването. Индикаторите, които също натежаха при повишаване на рейтинга FSR на Банка ДСК, бяха много доброто качество на активите, ликвидността и капитализицията.
В средносрочна перспектива, Moody`s очакват банката да продължава да подобрява нивото си на рентабилност чрез повишаване на обемите на кредитиране на дребно, и чрез повишаване на доходите от такси в лизинга, застраховането и управлението на активи.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon