новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Oт 9 юни 2008 г. Банка ДСК предлага изгодни депозити за микро, малки и средни предприятия

От днес, 9 юни до 31.08.2008 г.Банка ДСК започва  промоционална кампания по новооткривани 3-месечни срочни депозити в лева и евро за микро, малки и средни предприятия.
Те ще бъдат с по-високи лихвени нива през първоначално договорения тримесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент при влог в лева варира от 5,8 до 6,1%, като промоционалната надбавка е 2,05 пункта към действащите по лихвения бюлетин лихвени проценти. При новооткрит депозит в евро, също в зависимост от неговия размер,  лихвените нива са от 4,0 до 4,4 процента, като промоционалната надбавка в този случай е 1,8 пункта.
Минималните суми за откриване на тримесечен срочен депозит в лева е 1000 лева, а в евро е 5000 евро.
След изтичане на първоначално договорения тримесечен срок депозитът за микро, малки и средни предп-риятия ще бъде олихвяван по действащите лихвени нива съгласно Лихвения бюлетин на Банка ДСК.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon