новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Виолина Маринова председател на управителния съвет на Банка ДСК и главен изпълнителен директор в интервю за сп. Мениджър

 сп. Мениджър приложение - 27 август 2017 г.

КОГАТО ПЪТУВАМ ЗА РАБОТА Вече съм ангажирана с всекидневните проблеми за решабане в банката. Случвало ми се е още в колата да ми звънят мои колеги с молба за спешна реакция на някой клиентски казус или с друг проблем, който не търпи отлагане. Обикновено това е времето и за интензивни разговори по телефона.
ОБИЧАМ ТОВА, КОЕТО ПРАВЯ, ЗАЩОТО  явно то е моето призвание - след като над 40 години работя само в Банка ДСК. Отговорностите ми сега са много, но аз обичам предизвикателствата. Изкачила съм цялата стълба на кариерата, харесва ми работата с хората, вслушвам се в тях, стремя се да се обграждам с мислещи и можещи хора. Работя в екип, защото съм се убедила, че няколко глави мислят по-добре от една, особено ако са умни. Идвам рано на работа и си тръгвам много късно - ако не обичах това, което правя, сигурно работният ми ден щеше да е по-кратък.
УСПЕХЪТ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА ДОЙДЕ БЕЗ много и упорит труд, сериозно отношение към задълженията, без да се очакват бързи и лесни резултати. Това важи особено в банковата и финансовата сфера, където доверието е най-важно, а то се изгражда с години. Отговорността към взаимоотношенията с колеги, клиенти и партньори е част от успеха.
ГОЛЕМИТЕ ИДЕИ И ЦЕЛИ СЕ РАЖДАТ само в екип. Смятам, че доказаните експерти в банката трябва да се мотивират, да им се дава възможност да обучават нови способни хора, заедно да генерират идеи и да ги изпълняват новаторски. Понякога бизнес средата поражда идеите, понякога иновативното мислене може да генерира нови потребности, нови ниши на развитие, нови измерения на дейности, считани за ежедневни и рутинни.
ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕНЕ ОЗНАЧАВА преди всичко да вярваш на хората, които те заобикалят. Само така може да си сигурен, че може заедно да свършите това, което сте си поставили като цел. Предпочитам да приемам нещата позитивно, дори понякога да направя грешка, отколкото да сбъркам заради неоснователна мнителност. Това се усеща от хората и те ти отвръщат с повече старание и отзивчивост, дават ти доверието и приятелството си.
ТОЛЕРИРАМ РИСКА, КОГАТО е премерен и резултатите от такива решения са обозрими. Рискът е неизменна част от работата на банкера. Винаги го има - в по-голяма или в по-малка степен. Не може да предвидиш какво ще се случи в бизнеса или персонално с човека, на когото отпускаш кредит. Въпросът е да прецениш нещата така, че да сведеш риска до минимум.
НЕ СЕ ОТКАЗВАМ ДА ВЯРВАМ В приятелството, в почтеността на хората от бизнеса, от професията и извън нея. Но най-много вярвам на семейството си, те са моята опора във всяка ситуация - служебна и извън банката. Всичко, което правя, е с мисъл за тях, посветено е на семейството ми.
НАЙ-ЛЕСНО МОЖЕ ДА МЕ РАЗСМЕЯТ моите внуци. Много се забавлявам с тях, те са толкова открити, мили и любознателни. Аз съм весел човек, ценя хубавата шега, обичам да се отпускам в добро настроение вкъщи, с приятели, с колегите. Всъщност си давам сметка, че макар често да съм в добро настроение, скоро не съм се смяла до сълзи.
ЛЮБИМИТЕ МИ ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА СА понеделник и петък - като начало и край на работния цикъл. В понеделник планирам седмицата и оглеждам стратегическите и оперативни задачи, в петък обикновено се радвам на свършената работа и на предстоящия отдих.
ИНОВАЦИИТЕ, КОИТО МЕ ВЪЛНУВАТ, СА във финансовия сектор. За мен новите дигитални решения, които увеличават обхвата на финансовите услуги и улесняват достъпа до тях, са водещи трендове, които следя. Няма конкретен "герой", чиито действия ме вдъхновяват, тъй като пъстротата и многообразието на нови идеи са безкрайни.

ВИОЛИНА МАРИНОВА е родена в София. Завършила е специалност "финанси и кредит" във ВфСИ "Д. А. Ценов" в Свищов през 1977 г. Специализирала е "Комплексно банково обслужване на населението от ДСК" (1986 г.) в УНСС и "Мениджмънт, маркетинг, бизнес комуникации; финанси и счетоводство" в Института по мениджмънт и маркетинг, София.
Кариерата на Виолина Маринова е въплъщение на японската идея за професионално израстване - пътят й от най-ниското до най-високото йерархично ниво е емблематичен за банковия сектор в страната. Тя е и единственият банкер в България с над 40-годишен професионален опит само в една институция - Банка ДСК, голяма част от който на ръководна Мениджър приложениеска позиция.
Към настоящия момент главният изпълнителен директор на Банка ДСК е заместник-председател на
управителния съвет на Асоциацията на банките в България, председател на надзорния съвет на Пенсионноосигурителна компания "ДСК Родина".
В качеството си на член на настоятелството на УНСС и председател на управителния съвет на фондация "Атанас Буров" Виолина Маринова е активно ангажирана с общественополезна дейност.
Признание за брилянтните й професионални постижения са многото награди, получени през годините. Доайен на българската банкова и финансова колегия, през септември 2013 г. Виолина Маринова ста-
на и единственият банкер в България, удостоен с най-високото национално отличие - орден "Стара
планина" първа степен. Наградата бе присъдена за
изключителния й принос за изграждане и запазване
на репутацията и доверието към българските финансови институции, пазари и услуги.
През октомври същата година Виолина Маринова
бе определена за Мениджър приложение на годината в конкурса на списание "Мениджър приложение", с което получи признание и
за уникалния си Мениджър приложениески стил и подход - диало-гичност и екипност в работата, непрекъснато развитие както професионално, така и в областта на взаимоотношенията, способност за вземане на ре-
шения и поемане на отговорност за тях.
През 2014 г. Виолина Маринова получи наградата "Златен кръст за заслуги към Унгария" за подкрепата на двустранния културен обмен и в знак на признание за приноса си в популяризирането на унгарската култура в България. Многократен носител на наградата "Банкер на годината в България" в пет поредни години - 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г., на престижното британско списание Finance Central Europe.
***
Мениджър приложениеЪТ ЗА КОМПАНИЯТА
Банка ДСК е част от унгарската Група ОТП, една от Водещите банкови групи В Централна и Източна ЕВропа. Лидер по доВерие сред потребителите на финансови услуги у нас, Банка ДСК умело съчетава традиции с постоянно обновление. В своята 65-годишна история Банка ДСК е изградила устойчиви взаимоотношения с всички клиентски групи. Освен утвърден лидер в банкирането на дребно, през последните няколко години Банката се доказа и като надежден партньор на бизнеса в страната. Като институция със заявена дигитална стратегия и иновативен подход към банковите продукти и услуги и начините на тяхното предлагане усилията на Банката са насочени към модернизиране и разширяване на достъпността на банковите услуги чрез предлагане на различни дистрибуционни канали, както и чрез прилагане на най-новите ИТ разработки в ежедневните банкови операции и продукти и в сферата на обслужването. Приоритет в бизнес стратегията на Банка ДСК е партньорството й с младите хора, на които предлага продукти и услуги, ориентирани към модерните начини на банкиране, в синхрон с динамиката на младежкото поведение във високотехнологичното ни ежедневие.
 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon