новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Промоционална кампания на Банка ДСК за предоставяне на кредити за обучение по обменни програми „Юзит Калърс България“ ЕООД

 

От 18.09.2017 г. Банка ДСК стартира промоционална кампания  за  предоставяне на кредити за обучение по обменни програми „Юзит Калърс България“ ЕООД. По време на кампанията клиентите на Банката могат да се възползват от преференциални условия по отношение на лихвения процент на кредита, както и да договорят гратисен период  по главницата и лихвата.

Задължително условие при предоставяне на кредита е присъединяване на платежоспособен  съдлъжник, който да осигури издължаването на кредита. Договорът за кредит се сключва между Банката и студента и съдлъжника, или с родител/попечител или трето лице, когато ученикът е на възраст между 14 и 18 г. Участникът в обменната програма трябва да има сключен договор с фирма „Юзит Калърс България“ ЕООД, както и да има издадена банкова карта DSK-ISIC или DSK-UNI. В случай че няма такава, кредитоискателят може да я заяви при кандидатстването за кредит.

Промоцията важи до 31.05.2018 г., като исканията за кредит, входирани до тази дата включително, се разрешават при промоционалните условия, ако е взето решение за предоставяне на кредит и  е сключен договор за кредит до 16.06.2018 г.

Сътрудничеството на Банка ДСК с фирма „Юзит Калърс България“ ЕООД е част от стратегическия фокус на финансовата институция върху младежките и студентски целеви групи. В основата на новия поход е  осъзнатата необходимост от разбиране на специфичните им потребности с цел предоставяне на продукти и услуги, подходящи за техния стил и начин на живот, от по-сериозно и ангажирано отношение към младите хора за приобщаването им като пълноправни участници във финансовите процеси. Чрез прeдлаганите продукти и услуги за млади клиенти Банката не само създава устойчив модел на взаимоотношения с тях, но и ги подкрепя в постигането на  набелязаните личностни и академични цели.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon